Yaşlanmamış Bir Ben…

Ben önce allah’ ın yarattığı bir canım sonra evladım eşim anneyim ablayım arkadaşım, Ben Benim işte aslında koskoca bir hiçim..

En çokta can olmayı ve anne olmayı sevdim bu güne kadar. Bütün benleri sevdim aslında…

Herkese ve her şeye hizmet etmeyi yardımcı olmayı insanların her güzel ve acılı anında yanlarında olmayı tercih ettim. Onlar bana mutluluk verdi.

Karşılıksız bir şeyler vermek herkesi sevmek tamda bana göreydi.

Kendi mutluluğuma hiç bakmadan kendimi hep hiçe sayarak sevmekti benimkisi doğru ve ya yanlış bilemedim aslında… Düşünmedim değil düşündüm tabiki kendimi de zaman zaman…Ama yinede en çok etrafımdakileri gördüm kendime kördü gözlerim.

Bazı bazı aynaya baktım ne görüyorsun dedim kendime… daha henüz olmamış yaşamamış yaşlanmamış bir ben…

Like what you read? Give Nuray Nomak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.