İç denizlere doğru yolculuk: Pi’nin Yaşamı
Bekir Arslan
701

Yazı için teşekkürler. Güzel çıkarımlar, benzetmeler var. Filmi izleyen herkes bu şekilde düşünmemiş olabilir ama yazıyı okuduktan sonra bunlara katılan çok olmuştur/olacaktır.

Ancak filmi izlemeyenler için çok bariz spoiler içeriyor yazı. Medium gibi bir camiada, çok geniş bir kitle tarafından okunma ihtimali olan bu yazının başında bir spoiler uyarısı olmaması, naçizane fikrimdir: hoş olmamış. Bununla da kalmayıp “biraz da spoiler verdik ama kusura bakmayın artık” gibisinden bir yaklaşım da üzerine tuz karabiber olmuş derken, “herhalde yazının devamında odak noktası başka yer olacak, spoiler bitmiştir” deyip okumaya devam ettikçe yenilerine maruz kalmak.. Hatta yazının ortasında şöyle düşündüm: “Dostum spoiler demişsin ama bu bildiğin filmin tamamı!”

Like what you read? Give Oguz Ozkeroglu a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.