Network Teorisi ve Sosyal Ağların Çıkış Hikayesi
Mustafa İjaz Çakıroğlu
785

Yazı için teşekkürler, güzel bir derleme olmuş. Bacon sayısının yanına ayrıca Erdös Sayısı’nı eklememek olmaz: https://en.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91s_number

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Oguz Ozkeroglu’s story.