ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าเงินกับการลงทุนกับโบรกเกอร์ Olymp Trade

การลงทุนกับโบรกเกอร์ต่างประเทศนั้นคุ้มค่ากว่าจริงๆ หรือไม่

ตามความคิดเห็นจากผู้ที่ลงทุนกับ Olymp Trade แล้ว กำไรที่ได้จากการลงทุนรูปแบบต่างๆ มีค่าแตกต่างกันไป การลงทุนบางรูปแบบอาจได้กำไรน้อยหรือมากบ้าง แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือ หน่วยเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนกับโบรกเกอร์การลงทุนประเภทนั้นๆ อย่างเช่น หากคุณลงทุนกับโบรกเกอร์ที่เป็นของคนไทย คุณจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยหน่วยเงินบาทอย่างแน่นอน หรือหากคุณลงทุนกับโบรกเกอร์ที่มาจากต่างประเทศ คุณอาจจะต้องใช้หน่วยเงินอื่นแทน อย่างเช่น USD (เหรียญดอลลาร์สหรัฐ) เป็นต้น ซึ่งหน่วยเงินแต่ละชื่อนั้นก็จะมีค่าเงินแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ ู๋กับค่าครองชีพของประเทศเจ้าของหน่วยเงินนั้นๆ ดังนั้น ถึงคุณจะสามารถแปลงหน่วยเงินไทยออกมาเป็นเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนเหรียญดอลลาร์สหรัฐกลับไปเป็นเงินไทยได้ก็ตาม คุณอาจจะไม่สามารถเทียบเทียมหน่วยเงินเหล่านั้นได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะขั้นตอนแต่ละอย่างในเว็บโบรกเกอร์ที่คุณลงทุนนั้นย่อมมีผลกับจำนวนเต็มๆ เหล่านั้น และยังมีเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย

สมมุติว่า หากเว็บไซต์หนึ่งบอกคุณว่า เมื่อคุณลงทุนไป 300 หน่วย คุณจะได้กำไร 10% รวมเงินที่ได้กลับมาจะเป็น 330 หน่วย

และอีกเว็บไซต์หนึ่ง ที่มาจากต่างประเทศ บอกกับคุณว่า เมื่อคุณลงทุนไป 10 หน่วย คุณจะได้กำไรกลับมา 50% รวมเงินที่กลับมาเป็น 15 หน่วย

เนื่องจากประเทศแรกที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์แรกเป็นประเทศที่ค่าครองชีพต่ำกว่า และประเทศที่สองที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่สองมีค่าครองชีพสูงกว่า ตัวเลขดังกล่าวจะพบได้ง่ายมาก เนื่องจากประเทศแรกต้องใช้เงินเยอะๆ ในการแลกเปลี่ยน และผลตอบแทนจึงมีเลขน้อยๆ เช่นเดียวกับประเทศที่สองที่ต้องใช้เงินไม่เยอะแยะในการแลกเปลี่ยน จึงต้องมีเลขตอบแทนสูงๆ (ด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาส่วนหนึ่ง) และถ้าหากค่าเงินจากหน่วยแรกสามารถแปลงได้ดังนี้ 1 หน่วยสอง = 30 หน่วยแรก หมายความว่า จากเว็บไซต์ที่สอง คุณได้เงินกลับมาถึง 450 หน่วยแรกเลยทีเดียว

ตามความคิดเห็นดังกล่าว หากเราแปลงประเทศแรกเป็นประเทศของเราเอง และเปลี่ยนประเทศที่สองเป็นประเทศมหาอำนาจ สังเกตว่าการลงทุนด้วยหน่วยเงินต่างประเทศนั้นดูน่าสนใจกว่าอย่างมาก เพราะการลงทุนที่ใช้หน่วยเงินต่างประเทศจะให้กำไรสูงกว่าเป็นส่วนใหญ่

ซึ่งโอกาสดีๆ ในการลงทุนแบบนี้มีอยู่มาก แต่เนื่องจากการลงทุนในไทยก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นักลงทุนไทยในสมัยก่อนจึงเลือกลงทุนกับโบรกเกอร์ที่เป็นคนไทยนั่นเอง จากความคิดเห็นของนักลงทุนโดยใช้หน่วยเงินต่างประเทศนั้น Olymp Trade ถือว่าเป็นโบรกเกอร์หนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุน เพราะสามารถหากำไรได้จริง และให้กำไรสูงถึง 80% เลยทีเดียว

คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นเพียงความคิดเห็น แต่ความจริงแล้วมีคนไทยที่ลงทุนแบบนี้กันอยู่มาก เนื่องจากให้กำไรสูง และเป็นมิตรกับคนไทย กล่าวคือ ตัวเว็บไซต์และตัวแอพพลิเคชั่นนั้นเป็นภาษาไทย และใช้บัญชีออนไลน์ที่ยอดนิยมเป็นมาตรฐานกลาง ที่สามารถผูกบัญชีธนาคารไทยเข้าไปได้ ดังนั้นการฝากและถอนนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ สำหรับ Olymp Trade

สำหรับหน่วยเงินที่เว็บไซต์ Olymp Trade ใช้นั้นจะเป็นมาตรฐานโลก นั่นคือหน่วย USD หรือเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเอง แต่เวลาฝากนั้นจะฝากเงินไทยเข้าไปได้ และก็จะแปลงเป็นหน่วย USD ให้ หมายความว่าการฝากนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนไปในตัวด้วยเลยนั่นเอง

สำหรับการลงทุนใน Olymp Trade นั้น เป็นการเล่น Binary Options หรือการคาดเดาทิศทางของสินทรัพย์หรือหุ้นนั่นเอง กล่าวคือไม่ต้องเก็บเงินหรือดองเงิน สามารถฝากเงินเข้าไปลงทุนได้ และสามารถหากำไรจากตอนนั้นได้เลย ไม่เหมือนการเล่นหุ้นที่ต้องซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นเก็บไว้ก่อน และรอเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานถึงจะได้กำไรนั่นเอง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.