Android platformunda geliştirilen uygulamaların çoğu veritabanı olarak SQLite kullanmaktadır buna Android işletim sisteminin kendisi de dahildir. Ancak SQLite ile uygulama geliştirmek çoğu zaman sıkıntı oluşturabiliyor. Çünkü test etmesi zor oluyor ve yazmak zorunda kaldığımız kod çok fazla oluyor. Bu yüzden bu sorunlara çözüm için geliştirilmiş onlarca farklı kütüphane var ve Google tarafından geliştirilen Room ise bu kütüphanelerden biri.

Room, Google I/O 2017 etkinliğinde tanıtılan SQLite ile çalışmamızı daha kolay ve zevkli bir hale getiren yeni bir kütüphanedir. Room kütüphanesinin kendisi bir veritabanı değildir, sadece SQLite veritabanıyla çalışmamızı kolaylaştıran yardımcı bir kütüphanedir.

Room kullanmanın en büyük avantajlarından birisi yazdığımız sorgulardaki syntax…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store