DE HUISMEESTER

Blog door: Hans Christiaan Klasema

Een nieuwe tijd voor Oosterhouw. Wilbert van de Kamp gaat de komende tijd op het huis passen als Klaas en ik in Amsterdam gaan wonen.
 
 Wilbert is al eerder als co-gastheer verbonden geweest met Oosterhouw: zie de blogs Vooroorlogs eten en eten als ritueel. En de afgelopen twee jaar kwam hij langs met de studenten op het openingsweekeinde van de Youth Food Academy. Hij zal met nieuwe plannen jongeren naar Oosterhouw weten te trekken vanuit het verhaal van C.O. Jellema, Klaas en het land.

Eigenlijk zouden we al vanaf vandaag weg zijn, maar een vloer die geïsoleerd moet worden in de verdieping van Klaas heeft de verhuizng vertraagd.

Best goed want er is een boel over te dragen. De pauwen, de hond, de vele eigenaardigheden van het huis.

De tuin blijft in handen van Christian Kolk. De hagen zullen hun vorm behouden wat er ook gebeurd! Dat is goed want Wilbert wil de ontvangsten doorzetten die we al die jaren met plezier hebben gedaan. Misschien met wat meer nadruk op eten en het omliggende land.

Ik heb de zaailing van een eik uit Hokkaido die dit jaar voor het eerst een enorme groeistuip kreeg in een zachte boog vastgezet voor die verhout. Voor de toekomst.


Originally published at hans-christiaan-klasema.blogspot.nl on October 12, 2016.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.