Call Center’da İşinizi Neden Halledemezsiniz?

Call center’ı arayıp işini halledemeyen yakın bir dostum serzenişle şöyle yazmış Facebook duvarına: Buradan tüm İKcı dostlarıma sesleniyorum. Eğer çağrı merkezi elemanı alıyorsanız, lütfen IQ testi yapınız.

İlk bakışta hepimizin ortak yarasına parmak basmış, oldukça haklı bir serzeniş gibi duruyor. Ben de zorlanıyorum call center’ı arayıp iş yaptırmakta (ve muhtemelen arkadaşımdan daha az ulaşmışımdır sonuca, zira bir yerden sonra beddua edip kapatıyorum) ama call center’da çalışan insanlar geri zekalı olduklarından çözülmüyor değil bence.

Belli kurallar var ve bu kurallar kullanıcı odaklı değil, sonuna kadar firma çıkarlarını korumaya yönelik (işin doğası gereği). Karşındaki adam, sen markaya/kuruma değil de, ona söv diye var. Dediğini anlamıyor da, yapamıyor değil ekseriyetle. Yapacak bir şey olmuyor genelde. En azından benim karşılaştıklarım genelde böyle:/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.