Day15- “Winter Is Coming”

นี่ก็เดือน 7 แล้ว อีกเพียงแค่ 3 เดือน ฤดูหนาวก็จะมาเยือน ฤดูหนาวที่แม่ปานนั้นก็หนาวแสนหนาวเกิดจะทน แต่สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นทั้งไทยและต่างประเทศ ฤดูหนาวนี้แหละช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยว และในแม่ปานแห่งนี้มีแม่สอนนี้แหละที่เล็งเห็นถึงโอกาสจากนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนพร้อมความหนาว ถืิอโอกาสเตรียมเปิดร้านขายกาแฟแห่งแรกในแม่ปาน โดยเริ่มตกแต่งสวนเสียตั้งแต่ตอนนี้ต้นไม้จะได้เติบโตแข็งแรง ออกดอก ออกใบต้อนรับนักท่องเที่ยว

และในวันนี้เรามีโอกาสได้ไปช่วยแม่สอนลงต้นไม้ตกแต่งร้านกาแฟบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแม่ปาน

ที่ตรงนี้แต่ก่อนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ต้องเลิกไปเพราะการดูแลเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะเกิดมลภาวะต่อบ้านใกล้เรือนเคียงเนื่องจากเป็นที่ที่อยู่ติดกับแหล่งชุมชน เลยหันมาปลูกลำไยที่ก่อมลภาวะน้อยแทน ซึ่งก็ปลูกลำไยแทนได้นานกว่า 20 ปีแล้ว

ปลูกต้นมะขามเป็นแนวรั้ว

.

แม่เล่าว่า…

โครงการอ.แซม จะทำให้แม่แจ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองลงมาจากดอยอินทนนท์ เพราะดอยอินทนนท์เป็นพื้นที่ส่วนนึงของแม่แจ่ม แต่พื้นที่ที่ได้ประโยชน์จากดอยอินทนนท์หลักๆคือ “จอมทอง” เพราะจอมทองเป็นอำเภอก่อนขึ้นดอยอินทนนท์แต่อำเภอแม่แจ่มอยู่หลังดอยอินทนนท์จึงได้รับผลประโยชน์น้อยกว่า

ทั้งจอมทองและแม่แจ่มก็คิดพัฒนาให้แม่แจ่มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรองจากอินทนนท์ เพราะทั้งสองอำเภอก็ได้รับประโยชน์ด้วย 
เมื่อปีที่ผ่านมาจอมทองก็แบ่งเงินจากการท่องเที่ยวให้แม่แจ่ม 700000บาท โดยให้ทางอำเภอแล้วทางอำเภอก็นำไปแจกจ่ายให้แต่ละหมู่บ้านอีกที

ในอดีต ตอนแรกจะมาสร้างโรงเรียนกัน มีอยู่2พื้นที่ที่คิดไว้คือ แม่ปานกับบ้านบนนา(อยู่ในต.ช่างเคิ่งนี่ล่ะ) แต่ที่เลือกแม่ปานเพราะระบบน้ำโอเค เกือบๆต้นน้ำเลย ไม่แล้ง แต่ก่อนตรงนั้นจะเป็นป่าสงวน

ในอดีต กำนันคนปัจจุบันเป็นคนดึงโรงเรียนราชประชามาอยู่ที่นี่ และเป็นคนแยกหมู่บ้านออกเป็น2หมู่บ้านเป็นแม่ปานและสันเกี๋ยงในสมัยที่ยังเป็นพ่อหลวง