Opiria Marketplace được ra mắt vào đầu năm 2017. Kể từ đó, hàng trăm khách hàng trên toàn cầu, bao gồm nhiều công ty Fortune500 như BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen, GM, Nissan, P & G và Intel, đã trở thành khách hàng và người ủng hộ của nền tảng.

Tiến sĩ Wolfram Remlinger, một giám đốc điều hành cấp cao của bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của Audi, thậm chí đã quyết định hỗ trợ thêm cho Opiria bằng cách trở thành một trong những cố vấn đẳng cấp thế giới của họ. …


Opiria Marketplace và PDATA Token được đánh giá ngang hàng với báo cáo thẩm định của Strategic Coin — một công ty nghiên cứu token tiện ích hàng đầu và công ty tư vấn blockchain có trụ sở ở New York. Báo cáo chứng minh sức mạnh và tương lai tươi sáng của PDATA token và dự đoán rằng PDATA token sẽ có giá trị ít nhất là 3,5 USD!

Đọc báo cáo ở đây: https://bit.ly/2YRIjpb


Opiria Marketplace và PDATA Token là IEO duy nhất được Liên minh châu Âu ủng hộ. Liên minh châu Âu ủng hộ Opiria và PDATA Token vì khi sử dụng công nghệ blockchain theo cách rất cụ thể sẽ cho phép bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người tiêu dùng và cho phép người dùng tọa doanh thu bằng cách bán dữ liệu ẩn danh của họ.

Xem tuyên bố ủng hộ của Daciana Sarbu — một thành viên của Liên minh châu Âu:

Trên Tokenize Exchange, bạn có cơ hội tham gia vào PDATA Token IEO…


Opiria có một đội ngũ các nhà phát triển phần mềm đẳng cấp thế giới biết cách xây dựng một sản phẩm phần mềm nối tiếp được các công ty Fortune500 sử dụng 24/7 trên toàn cầu. Điều đó chứng tỏ một trong những tiêu chí quan trọng để thành công kể từ khi phát triển từ một nguyên mẫu thành một sản phẩm thực tế là 95% thách thức và đó là lý do mà hầu hết các công ty thất bại.

Xem video sau để tìm hiểu về nhóm phát triển phần mềm Opiria!

Trên Tokenize Exchange…


Opiria có một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm. Nhà sáng lập và CEO Tiến sĩ Christian Lange có bằng tiến sĩ. và ThS. từ Đại học Kỹ thuật Munich. Ông đã được Bộ Nội vụ Đức tuyên dương vì những công trạng trong nghiên cứu và phát triển!

Ông đã xây dựng và vận hành thành công một công ty trị giá hàng triệu đô la, phát triển một nền tảng phần mềm đã trở thành một tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu.

Xem Christian giải thích tầm nhìn của ông về Opiria Marketplace…


Bạn có biết rằng Opiria Marketplace và PDATA Token đã được giới thiệu tại NASDAQ ở New York?

CEO của Opiria, Tiến sĩ Christian Lange và Douglas Anderson, CEO của Phố Wall, đã thảo luận về Opiria Marketplace, PDATA Token và tiền điện tử trong một cuộc phỏng vấn tại NASDAQ.

Douglas Anderson — CEO của Wall Street Capital Partners nói về Opiria:

“Opiria là một ví dụ sáng ngời! Họ có những nguyên tắc cơ bản. Họ có những khách hàng rất nghiêm túc. Họ đang hái ra tiền. Và họ được quản lý rất tốt!”

Trên Tokenize…


Julia Della Scala enters advisory board

Julia Della Scala is a highly respected and very well connected crypto & blockchain expert not only in Japan but all over Asia. We are very proud to announce that Julia decided to enter our advisory board.

What Julia says about Opiria:
“I´m happy to enter Opiria´s advisory board and to support with community building and reach in Japan and far east. I´m amazed by Opiria´s vision to build a global blockchain-based personal data marketplace to empower people worldwide to make money by selling their data. …


PDATA is listing on LATOKEN for it’s public sale starting August 1st, with a 20% bonus. This allows all users of LATOKEN to purchase PDATA tokens directly from the exchange. Follow this link to access the LATOKEN page directly or follow this guide to get more information.

Here is a step by step guide explaining all necessary steps for signing up and applying for KYC on LATOKEN.

Step 1 — On https://wallet.latoken.com/login/auth, fill in your email and desired password, and tick “I’m not a robot”.


The Eternal Struggle And Opiria’s Role

Personal data demand is on the rise, being sought after by companies and thus brokers alike. We are well aware of the fact that some people consider the two parties to be just as guilty when it comes to pirating personal data — however, it must be pointed out that companies have little choice in the matter, as they need this data for both new product launches and for R&D. …


In the aftermath of the Facebook scandal and the implementation of the European GDPR regulations — data protection has become a hot topic.

The current market offers no kind of compensation for your data, despite data brokerage being a 250 billion USD/year industry, however, all that is about to change: Opiria & PDATA have been created to change the old data brokerage paradigm, by MAKING YOU COUNT! Our global decentralized marketplace will let you earn money by selling your personal data.

We have assembled a few interesting facts about us — for you to peruse at your leisure:

1. Fortune 500 Customers

Many of…

PDATA Token

We are creating a global decentralized marketplace for the secure and transparent buying and selling of personal data.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store