Видавництво “Nosy Crow” випустило безплатну електронну книжку для дітей “Коронавірус”.

Автори книжки — Елізабет Дженнер, Кейт Вілсон та Нія Робертс, науковий консультант — професор Грем Медлі (Professor Graham Medley, London School of Hygiene & Tropical Medicine). Проілюстрував книжку відомий художник-ілюстратор Алекс Шеффлер.

У книжці просто пояснюється дітям, що таке коронавірус, де його можна “підчепити”, яку хворобу він викликає, які її симптоми, як вберегтися, як почуваються діти, що постійно сидять удома, та багато інших важливих речей.

ЧИТАТИ

Книжка доступна для всіх безоплатно за умови дотримання авторських прав авторів та ілюстратора.

http://tekstover.in.ua/2574/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store