Hasta san-o?

August 16, 2016 Iloilo City

Hasta san-o?

Anu pa ginahulat ko?

Bal-an ko naman diin ni pakadto.

Nakulbaan ko.

Basi indi na ko makabawi tungod sa sakit nga madangtan ko.

Hasta san-o ako magpaka bulag?

Hasta san-o ako magpa bungol-bungol?

Hasta san-o ta ka palangga-on?

Kung bal-an ko man sa ulihi, indi ako imu pili-on?