Instytut Paneckiego

Instytut Paneckiego

Opiniotwórczy ośrodek myśli społeczno-ekonomicznej. Trafne analizy, szerokie spojrzenie i pełna niezależność poglądów. Nam zależy.