The Meeting with Mr.District

.: แม่จัน สายน้ำแห่งชีวิต ๔ :.

— แม่จัน เดอะซีรีย์ —

(ความเดิม ตอนที่แล้ว )

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 ผมมีโอกาสได้พาคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน (University of Michigan: UM) เข้าพบนายอำเภอแม่จัน สมศักดิ์ คณาคำ

การประชุมจัดขึ้นเพื่อพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ผมรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยถอดความที่นายอำเภอพูดเป็นอังกฤษ ส่วนการแปลคำถามจากคณะวิจัยจากอังกฤษเป็นไทยนั้น นายฯ บอกว่าฟังได้เข้าใจ สบายๆ

นายฯ เล่าเกริ่นประวัติของแม่จัน และเรื่องราวของเวียงหนองหล่ม (เป็นเรื่องที่ผมจะเขียนขยายความใน แม่จันเดอะซีรีย์ ภาคถัดไปนะครับ) เล่าถึงความตระหนักของคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ และเล่าฉายภาพความเชื่อมโยงทางด้านภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ไปยังมิติของสังคม ชาติพันธ์ และเศรษฐกิจ อย่างน่าสนใจ ที่น่าทึ่งคือ ในแต่ละมิติ ประเด็นย่อยต่างๆ ถูกจับร้อยเรียงเป็นโครงการชื่อจำง่าย ไม่ว่าจะเป็น

  • ฝายแห่งศรัทธา
  • คืนกบสู่นา คืนปลาสู่น้ำ
  • นายอำเภอแจกกล้วย
  • พิพิธภัณฑ์ควาย
  • ร้อยตำนานเวียงหนองหล่ม วิถีชาติพันธ์คนเชียงราย
  • สถานที่ดูนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ (South East Asia Birds Watching Center)
  • แม่จันข้าวออแกนิคส์
  • สัปปะรดแม่จันดึงดูดการลงทุน

และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยความที่มีข้อมูลแม่นแน่น และลงพื้นที่ทำจริง ทำให้แต่ละเรื่องมีเกร็ดประเด็นความรู้ที่ฟังสนุก แถมเมื่อพูดเรื่องอะไร ก็จะให้ผู้ช่วยไปหยิบของประกอบการเล่าเรื่อง

จนบนโต๊ะประชุม มีทั้ง น้ำชา ข้าวออแกนิคส์ และ สัปปะรด

(จนหลายคราที่ผมเผลอเพลินกับการลิ้มรสชาติสัปปะรดแม่จันที่วางอยู่ตรงหน้าจนลืมทำหน้าที่ผู้ช่วยแปล ^_^)

ที่เหนือกว่าโครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนิินการผลักดัน คือ วิสัยทัศน์ เมื่อนายอำเภอขมวดประเด็นมาอยู่ที่ว่า

โครงการทุกอย่าง เราต้องการข้อมูล ถ้าเรามีข้อมูลพื้นฐานของเมืองที่บูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ จะมีความชัดเจนทั้งการทำกิจกรรมและการวัดผล ต่อไปนี้ใครมาเป็นนายอำเภอที่นี่ ก็ทำงานต่อได้สบาย

และนี่คือสาเหตุหนึ่ง ที่ผมในฐานะนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีโอกาสทำงานบริการวิชาการรับใช้ชุมชนร่วมผลักดันให้เกิด “แม่จันเมืองแห่งขัอมูล” หรือ “แม่จันโอเพ่นดาต้าซิตี้” ที่ดำเนินการในขณะนี้นั่นเอง

หลังจากนั้น คณะวิจัยได้ถามในรายละเอียดในโครงการต่างๆ ที่สนใจ ก็ได้เรียนรู้และจดโน้ตย่อตามคุณครู Mr. District กันสนุกเลย

ความยั่งยืนของโครงการ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ประชาชนในพื้นที่ เห็นคุณค่า มีความตระหนัก และสานต่อกิจกรรมด้วยตนเอง ภาครัฐไม่ควรเป็นฝ่ายทำให้ในแบบที่ผ่านมา ตอนนี้ต้องสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ปล่อยให้เขาทำกันเอง แล้วความยั่งยืนจะเกิดขึ้น

บทสรุปคมๆ จาก Mr. District ก่อนที่พวกเราจะกล่าวคำลา ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และบันทึกเรื่องราวต่างๆ เป็นความทรงจำที่ประทับใจ

สถานที่ต่อไปที่จะนำคณะวิจัยจาก UM ไปดูคือพื้นที่ต้นน้ำแม่จัน และการบริหารจัดการน้ำเหมืองฝายตามหลักมังรายศาสตร์

เมื่อ แก่เหมือง แก่ฝาย โกอินเตอร์

โปรดติดตามครับ


ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ

OASYS Research Group

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2559

ปล.

  • คำว่า นายอำเภอ ที่ผมใช้สื่อสารคุยกับคณะวิจัยต่างชาติ หลังจากผมอธิบายบทบาทหน้าที่ทั้งงานทางระเบียนราษฎร์และการทำโครงการเชิงนโยบายในอำเภอ ผมจึงใช้คำพูดเรียกแทนนายอำเภอว่า Mr.District คล้ายกับ Mr.President ซึ่งก็ตรงตัว Mr. = นาย และ District คือ อำเภอ ^_^ << ถ้าผิดหลักการ ต้องขออภัยด้วยครับ

เพิ่มเติม ภาพจากเฟสบุ๊คของนายอำเภอหลังการประชุมครับ ผมคาดว่าว่าท่านน่าจะโพสต์เอง ไม่ใช่ทีมงาน เพราะจับประเด็นได้ดีมากครับ

Like what you read? Give Paskorn Champrasert a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.