PAUSAL
PAUSAL

PAUSAL

Veb aplikacija napravljena za paušalno oporezovane preduzetnike sa ciljem da uz PAUSAL samostalno vode svoju agenciju, brzo, lako i profesionalno: www.pausal.rs