ความรักที่ดี ต้องไม่ทำให้เราเหนื่อยหัวใจ

คงมีหลายคนที่กำลังวิ่งตามความรัก ไขว้คว้าเพื่อที่จะได้คนที่เรารักมา โดยลืมนึกไป ว่าถ้าหากเขาเกิดมาเพื่อเรา ต่อให้เรายืนอยู่เฉยๆ เขาก็จะเดินวนกลับมาหาเราเอง

ในโลกนี้มีความรักหลายปนะเภท และคนจำนวนไม่มากนักที่กำลังพบเจอกับคามรักที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยหัวใจ เหมือนใช้หัวใจทำงานมากไปจนเกินเหตุ จนเลยจุดที่มีความสุขไปแล้ว เพียงเพราะกำลังวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างที่กำลังวิ่งหนีเราไปอยู่เรื่อยๆ

ไม่รู้เหมือนกันว่าใครต่อใครนิยามความรักว่าอะไร แต่อย่างน้อยๆ

ความรักก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข มากกว่าความทุกข์
ทำให้เราสบายใจ มากกว่าเสียใจ
ทำให้เรามีพลัง มากกว่าทำให้เราเหนื่อย

หากรู้สึกว่าตัวเองกำลังวิ่งตามอะไรบางอย่าง

ที่รู้สึกว่ากำลังวิ่งหนีห่างออกไปจากเราเรื่อยๆ

บางทีสิ่งสิ่งนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อใจเราก็ได้

บางทีเราอาจควรหยุดพัก

เพราะโลกมันกลมมากพอที่จะทำให้สิ่งที่เกิดมาเพื่อเรา

วนมาเจอเราได้ในที่สุด :)

ด้วยรักและหวังดี,

เพ้อฝัน.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.