Ako vznikol Feedbacker

Feedbacker vznikol tak ako aj veľa iných biznisov — “Create the things you wish existed.” Vytvorili sme niečo, čo by sme veľmi radi používali ako zákazníci firiem, ale aj ako druhá strana - majitelia firiem — B2B partneri.

Feedbacker.cz je najjednoduchší online nástroj spätnej väzby. Funguje to prostredníctvom hashtagov, ktoré su niečo ako ID kód a vstupná brána k formuláru, ktorý má maximálne 3 polia, ale postačuje to. Dosahuje sa tak najlepší pomer medzi počtom vyplnení a obsiahlosťou dát-keďže tam nie sú vsugerovacie otázky. Zakladateľ Feedbackeru má hashtag #peto a ktokoľvek zo zákazníkov, kolegov a partnerov mu môže kedykoľvek napísať tip na zlepšenie-hashtag je stále a funguje to nonstop.

Ľudia sa veľmi radi vyjadrujú a majú vlastné názory v podstate na všetko — najmä ak ich o to druhá strana požiada a majú na to veľmi rýchly jednoduchý nástroj, vedia to za pár sekúnd zo svojho mobilu.

Je to vhodné pre kohokoľvek kto má zákazníkov, návštevníkov alebo klientov a chce neustálne zlepšovať svoje služby a biznis.

Use the wisdom of the crowd to improve your business

V súčasnosti je v Čechách a na Slovensku aktívnych vyše 500 hashtagov, používajú to veľké ale i malé firmy, organizátori eventov a profesori na školách. Každý, kto by mal záujem si to vyskúšať nám môže napísať na vyletelka@feedbacker.cz alebo hello@feedbacker.sk

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.