Kako spremeniti svet?

Še vedno sem pod vtisom predavanja in stoječih ovacij, ki jih je bil deležen zaključni govorec na konferenci Spark.me, 79-letni profesor J.B.M. Kassarjian.

Opomnil nas je, da smo mi tisti, ki imamo nadzor nad svojim življenjem, in le sami smo odgovorni za svoja dejanja in nedejanja. Spomnil nas je na to, kaj je v življenju resnično pomembno in kaj ne. Predvsem pa nas je predramil iz blebetanja o upravljanju, marketingu, startupih, vsebinskih marketingih in ostalih trenutno popularnih buzzwordov, in nas postavil na realna tla. Smo samo ljudje z vsemi svojimi napakami in prednostmi.

Na nas samih je, kaj bomo storili s svojimi življenji, kdaj in kako.
Nihče drug nas ne more opolnomočiti kot mi sami. Zato vzemimo vajeti v roke in poženimo konje! Napišimo že tisto presneto e-pošto s pobudo k sodelovanju nekomu, ki ga (preveč) idealiziramo, raztrgajmo poslovne biblije, osvobodimo se pravil in prisluhnimo človeku.
Človeku, ki je nekogaršnja hči, sin, sestra, brat, mama, oče, babica, dedek, stric, teta.
Človeku, ki morda tudi kupuje naše izdelke in storitve.
Vprašajmo ga, kako je in kaj se mu dogaja v življenju.
Ne trudimo se biti zanimivi, ampak bodimo raje zainteresirani. Bodimo radovedni. Raziskujmo, berimo, vprašajmo. Orodja imamo, potrebujemo le pogum. In osredotočenost v tem podivjanem svetu neštetih nepomembnosti.

Naredimo nekaj, kar bo ostalo za nami, ko nas več ne bo.
Izdelajmo ptičjo hišico, napišimo knjigo, posadimo drevo, udejanjimo svojo poslovno idejo. A ne pozabimo, da živimo v družbi. V družbi, kjer smo vsi enaki in vsi popolnoma drugačni. Spoštujmo vsakogar, ki ga srečamo na svoji poti.

Prava veličina človeka se skriva prav v tem — pa naj se sliši še tako klišejsko — , da znamo z vsakim človekom ravnati tako, kot bi si želeli, da bi on ravnal z nami. Tako se spreminja svet.

P.S. J.B.M. Kassarjian mi je poljubil roko!

Like what you read? Give Petra Slanič a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.