www.pewdiepiedlive.com Canlı Yayın

One of YouTube’s biggest celebrities found himself entangled early Friday in news coverage of the mass shooting at two mosques in DLive.

A gunman who had live broadcast part of the attack that left at least 49 people dead urged those watching to “subscribe to PewDiePie,” referring to the alias used by Felix Kjellberg, a Swede whose channel has muhammet yt long dominated YouTube and courted controversy along the way.

Mr. Kjellberg was quick to distance himself from the shooting.

“I feel absolutely sickened having my name uttered by this person,” he said on Twitter. “My heart and thoughts go omegla to the victims, families and everyone affected by this tragedy.” …


Image for post
Image for post
PewDiePieDLive

Yayıncılar için farklı bir ortam sunup kullanıcılara ilginç bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Dlive, önümüzdeki hafta açılıyor. Ünlü Youtube kanalı PewDiePie da yayıncılar arasında.
14 Nisan’dan itibaren Youtube’un kralı diyebileceğimiz PewDiepie, blockchain teknolojisi tarafından sağlanan Dlive platformunu kullanıma sunacak.

Aylık yaklaşık 3 milyon aktif kullanıcı ve ortalama 35.000 aktif yayıncı ile Dlive, bireysel olarak bir şey yaratmak isteyenler için diğer platformlardan çok daha iyi şartlar vaat ediyor. Platform, ilginç bir yaklaşımla yayıncılarına ve kullanıcılarına bir ödül sistemi getirmeyi planlıyor.

Proje kapsamında içerik üretenler ve izleyiciler Lino Point kazanacaklar. Lino Point, Lino Network blockchain temelli sistem tarafından sağlanan bir kripto para. Perşembe günü yayımlanan bir videoda, Dlive platformunun açılışında tüm kullanıcılara toplamda 50.000 …

About

PewDiePie · DLive

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store