Waarom Jiggy Dje en Arjen Lubach maar beter over hiphop hadden kunnen praten

Yo Dan, zoals ik je probeerde te vertellen op Whatsapp, het meest ongeschikte medium om je te vervelen, is er denk ik dus iets geks aan de hand in de door velen bejubelde discussie tussen Jiggy Dje en Arjen Lubach, het is namelijk helemaal geen discussie maar vooral een gemiste kans voor een grote groep vrienden en vriendinnen van ons die niet hebben gekregen wat ze wel denken te hebben gekregen.

Waarom ik zo twijfelde om dat tijdens die discussie (ik blijf het even zo noemen voor mijn gemak) te bespreken op de verschillende timelines ligt in het feit dat ik ook stiekem in mijn handjes kneep dat veel van mijn vrienden, kennissen en leeftijdsgenoten zich erg aangetrokken voelde tot het onderwerp, de argumenten en wat zij wel zagen als een discussie. Heeft het dan zin om op dat moment te beginnen over de exacte betekenis van het begrip “discussie”? Dat denk ik niet. Heeft het dan zin om tijdens een publieke dialoog tussen twee helden te komen en te roepen of bij te sturen vanaf de zijlijn, misschien, maar voor mijzelf is dat denk ik niet de meest effectieve weg en denk dat het weinig toevoegt en alleen maar zou afleiden.

Helden

Ik schrijf jou toch nog even hierover om dat dus uit te leggen en omdat zaken die je aan het hart gaan je ook goed kunnen irriteren of teleurstellen. Het was denk ik een belangrijk moment maar is uiteindelijk in iets als een soort van gemiste kans geëindigd.

De schoonheid: Jiggy Dje en Arjen Lubach zijn eigentijdse helden voor veel mensen en om nog meer verschillende redenen. Voor de één is Jiggy Dje een held omdat hij je loodst door de wereld als hiphop je levensstijl is, voor mij omdat ik van poëzie hou (“tussen de sterren ben ik liever de ruimte…” potsiedosie…ik ga er niet weer over beginnen). Voor de één is Arjen Lubach een held omdat hij een Farao wil worden, voor mij is hij een held omdat hij één van de weinige publieke figuren is die wars is van de dooddoener “het is nou eenmaal zo, live with it” en hij waar mogelijk deze vaak elitaire status-quo houding aan de kaak stelt. Hedendaagse helden dus met een scherpe tong, humor door hun aderen en twee heren met waarschijnlijk op hun rechterarm “empathie, rechtvaardigheid & moed” getatoeëerd onder respectievelijk het Noah’s Ark logo en het Wapen van Groningen.

Als je een held bent voor vele, de Nederlandse samenleving je (hoofd)context is en je publiekelijk en met groot (leesbaar) respect elkaar tegemoet treedt dan is dat zeer moedig, een soort van moedigheid dat wordt onderschat. Het is moed omdat je jezelf een beetje op het spel zet, het is transparant zijn, je kwetsbaarheid tonen en je onzekerheden een plaats geven maar ook moed en lef om een ander tegen spreken als het spannend wordt of als het de ander irriteert, ergert of ontstemt. Dat is totaal iets anders dan wat we veel vaker zijn; iets one-way uitzenden, zeker weten, nodeloos kwetsen, bungee jumpen of bezig zijn met discussies te winnen i.p.v. gezamenlijk tot iets te komen of zaken van elkaar over te nemen om zo vervolgens ergens te komen. Jiggy Dje en Arjen Lubach zijn wat mij betreft al jaren moedig als het om hun publieke rol gaat op de radio, tv en het www. Moed wordt onderschat.

Preken voor eigen parochie

Mijn verbazing was dan ook groot toen Jiggy Dje Arjen Lubach aansprak op zijn (Twitter) uitlatingen. Na alles meermaals te hebben doorgelezen en gezocht naar een mogelijk grammaticale mix-up waardoor deze Tweets verkeerd begrepen zouden kunnen worden kwam er vanzelf een vervolg in de vorm van die open brieven naar elkaar. Eind goed al goed zou je denken. Mooi niet!
 
 Het enige wat ik zag was dat deze twee leden van team-hero’s langs elkaar heen spraken, niet op de voor hun belangrijkste aspecten in gesprek raakte en dat er een hele (online) gemeenschap was die het een prachtige discussie vond en zich gesterkt voelde in de woorden Jiggy Dje en/of Arjen Lubach. Daar snapte en snap ik echt helemaal niets van. Deze discussie was een discussie die er niet was. Het was een open en transparant stukje web met vooral veel van mijn vrienden, kennissen en peers die de kans hadden om zaken scherp te bespreken of mee te lezen en het “debat” weer naar zich toe te trekken. Eens weg van de respectloze, eens weg van de sigaren en mantelpakjes, weg van de DWDD tafelheer en weg van al die andere die mijn vrienden en vriendinnen tussen de 20–40 jaar die in een gemengde wereld samenleven met de borst vooruit tot nu toe slecht gehoord worden maar niet minder bezorgd zijn over de samenleving en de vraagstukken die ons voorliggen.

Dilemma

In mijn ogen is er jammerlijk weinig uitgekomen, deze kans is denk ik ook door diezelfde vrienden en vriendinnen niet benut. Het was de dialoog ten goede gekomen als er andere reactie waren gekomen van het publiek (de toeschouwers of nabeschouwers). Je zag emoji’s genoeg; Person Raising Both Hands in Celebration, Person With Folded Hands, Thumbs Up Sign, personen werden getaged “deze @bedoel_ik lees!”.

Wat er dan anders moest? Ik denk dat het een mix is van iets serieuzer, iets meer inhoudelijk, iets zuiverder, iets minder op de persoon. Maar aangeven dat een discussie serieuzer of zuiverder gevoerd kan worden (om Jiggy Dje en Arjen Lubach heen) is natuurlijk kansloos en zal als beledigend, paternalistisch worden gezien en men zal zich afvragen of er iemand tijdens het spel de regels van een debatclubje aan het uitleggen is.
 
 En hier zit dus voor mij het dilemma; al die “eindelijk spreekt Jiggy Dje het verlossende woord” reacties droegen niet bij aan een zinvolle discussie en zorgde ervoor dat het op slot ging. Jiggy Dje was gelukkig zo sportief om zich daar niet veel van aan te trekken en zelf zijn lijn vast te houden m.b.t. wat hij Arjen Lubach probeerde duidelijk te maken. Dit stokte echter, er is niet een mooi informatief discussie/dialoog/gesprek ding gekomen over wat nou geloof is en wat een gegeven is. Er is niet een mooie discussie/dialoog/gesprek/conclusie ding gekomen over wat nou beledigen is en of vrijheden absoluut of relatief of een beetje vrij behalve…zijn.

De “back-up” er om heen was vaak echt beneden pijl, onmogelijk weerlegbaar of zo in tegenstelling met wat er was gezegd en geschreven dat het lelijk/kinderlijk werd. Nogmaals ben ik blij dat Jiggy Dje dat op een andere manier ventileert maar ik geloof niet dat het nog uiteindelijk ergens toe heeft geleid. En het “kan en mag” natuurlijk…(super dooddoener; iemand die contant overbodig gaat zeggen dat het kan, mag, jouw recht is, dat recht hebt, dat je iets mag vinden) dat het nodig is om iemand te wijzen op andere inzichten, maar van alle mensen in de wereld die een oor wassing “verdienen” hoe kun je nou je islamfobie of racisme verwijt pijlen richten op Arjen fucking Lubach… Natuurlijk “mag” dat allemaal maar waarom zou je dat doen? Dat betekend dat je elkaar niet hebt begrepen of je bent geen voorstander van absolute onvoorwaardelijke vrijheid slechts begrensd door juridische kaders maar alleen de kaders van jou eigen normen. Maar goed, los van het publiek…

Je hebt dan dus twee welbespraakte helden, een populair platform (niet een achteraf zaaltje ergens in De Balie), youngsters die open staan voor een wereld met elkaar en uiteindelijk onder (mijn) rekensom-streep: een discussie die niet op gang komt, verwijten over fobieën, racisme-promotie en bekrompenheid uit het publiek plus dat er uiteindelijk één man minder in team-hero zit.

Nou weet ik niet of dat laatste enige verband houdt met de “Jiggy Dje vs. Arjen Lubach” geframde berichtgeving in de media, de verwijten, het tekort aan energie om op “iedereen” in te gaan, voorbereiding of vrijheid nemen voor een waarschijnlijk belangrijke avond voor hem (Zomergasten) of dat hij gewoon echt met vakantie is… ik weet het niet.

Er is ook geen kans verloren gegaan omdat hij een (structurele) Twitter pauze neemt maar omdat de aangebrachte discussiepunten nog steeds onbehandeld ter discussie staan en niet echt zijn besproken met elkaar. Echter zijn de likes wel uitgedeeld, de punten zijn gemaakt, de vibe voelde goed, de verwensingen zijn van het hart, de boekhouding wordt gesloten en het volgende festival staat voor de deur. MF-zonde.

Het is aan

Het laatste wat ik echter zou willen is dat de aanhang die Jiggy Dje kan aanspreken (waaronder ik mijzelf schaar) zich vervreemden van zo’n publiek debat over zaken als geloof, vrijheden, gedrag en de geldende normen. Er zijn niet veel personen die mensen daar voor kunnen laten interesseren, bijna dagelijks, met een lach, met een scherpe pen, en met succes mij en andere aanzet tot nadenken. Hij zorgt er juist voor dat ook deze groep meer van zich laat horen en laat zien hoe deze groep, ik, mijn vrienden en andere die op ons lijken (letterlijk en figuurlijk), ondervertegenwoordigd zijn. Het is juist aan de Jiggy Dje’s om tegengas te bieden, nieuwe ideeën op te werpen of discussies te starten. Het is aan jongens zoals Typhoon en Anis Raiss om de machtsmisbruik aan te kaarten en direct de handhavers schaakmat te zetten voordat zij worden weggezet als rappertje of Marokkaans-tuig. Het is aan Fresku om het medialandschap met een videoclip een spiegel voor te houden en het is wat mij betreft aan Arjen Lubach om onderwerp XYZ of religie, in welke vorm dan ook, te bekritiseren, te adoreren, belachelijk te maken, te volgen, te verafschuwen of te categoriseren… En alles onvoorwaardelijk en slechts begrensd door toetsbare en zinnige wetten die in lijn zijn met de universele rechten van de mens*.
 
 * Die laatste koppeling moet je tegenwoordig maken voordat DENK of koningshuis-adapten roepen dat als eenmaal iets een wet is het daarmee ook ethisch toelaatbaar is. De Sylvana-paradox; iets (bijvoorbeeld kritiek uiten op een president om vervolgens vast te worden gezet) niet verwerpen als die regel maar vooraf duidelijk in de wet staat.

Bijlage: Bijzaak in deze zaak — vergeef mijn spelling, even de turbo aan nu..

Hoewel ik dus vind dat er geen echte discussie is geweest hoewel er wel een soort van “Halleluja wat een prachtige respectvolle discussie” stemming was hier mijn korte analyse/commentaar om een beetje inzichtelijk te maken wat zij sort of zeiden en hoe dat niet heeft geleid tot iets moois waar veel wat aan zouden hebben gehad… misschien verlang ik ook naar iets waar ze helemaal geen zin in hebben…

Arjen:
 Homo, blank, zwart -> geen keuze
 Islamitisch, Christelijk, Lobsterroll op maandag -> keuze
 Jiggy Dje:
 Men is door omgeving en opvoeding dusdanig geconditioneerd in dat geloof dat je niet zomaar kiest voor iets anders.

My two cents:
 Ik denk dat je van goede huizen moet komen als je geloof wilt categoriseren als iets wat niet een keuze is. De keuze kan vrij lastig zijn omdat je alleen maar in een wereld leeft waar men hetzelfde denkt of gelooft. Dat staat niet ter discussie, tuurlijk is de kans dat jij christelijk wordt vele malen groter als je uit een christelijk gezin komt dan dat je lid wordt van de plaatselijke Inca-tempel. Arjen probeert hier een fundamenteel verschil in keuze vrijheid te schetsen die redelijk en vrij breed geaccepteerd is. Gelovigen geven zelfs aan dat het een keuze is want je kan ook kiezen voor het kwade, (bijvoorbeeld homeboy satan).

Dat religie een keuze is van vrij groot belang bij veel van alle andere punten die worden besproken. Zo is Jiggy Dje bijvoorbeeld (denk spreekwoordelijk) beledigd met de bewering dat geloven in kabouters gelijk is aan geloven in een God (hij heeft niet over God gesproken maar dat is wat hij denk ik bedoelde).

Hoewel ik snap dat als je in een land woont waar een staatsgodsdienst heerst de kans dat je die leer kiest aanzienlijk groot is, dat neemt niet weg dat het fundamenteel in de hoofden van die mensen een keuze blijft om te maken, wel een keuze die gebaseerd is op jouw omgeving en geloof dat dat de enige of juiste religie is. Doe je wat je moet doen volgens jouw familie, je buurman, de staat, of dat geloof wat je al van kleins af aan kent, of doe je iets wat de meeste geloven tegenwerken zelf keuzes maken: vrijheden verstrekken die mogelijk leiden tot het afstappen van dat geloof.

Geloof is dus geen huidskleur, geen geaardheid en al helemaal niet te vergelijken met een benaming van de geografische plek waar je woont (gedwongen of als vrij man), waar je bent geboren of hoe mensen je noemen. Dat is een ander speelveld. Ja, je kunt als geboren westerling in Indonesië gaan wonen, Ja dat is waarschijnlijk wel moeilijk qua cultuur, klimaat of gemis van vrienden, maar de keuze van een (geografische) plek of het bruggetje naar de keuze om iets wel of niet te geloven zie ik zelf niet, de een is waar je bent en de ander is wat je denkt en vooral is vaak de discussie: wat je doet.

Er is geen biologisch of Goddelijke aan-uit knop die niet aangepast kan worden. Als je als Westerling naar Brazilië verhuist dan is dat gewoon zo, een verhuizing en zullen ze je daar Braziliaan noemen of zal je nog jaren te boek staan als westerling. Niet hetzelfde als geloofsvrijheid en of dat dit niet zou bestaan.

Dit is belangrijk omdat dit volgens mij het belangrijke punt van Jiggy Dje gaat inleiden later: mensen geloven nou eenmaal, het is voor velen zeer moeilijk c.q. niet te doen om niet te gaan geloven, of iets anders te gaan geloven, dus wat Arjen Lubach stelt en roept is niet helpfull en dus kun je mensen alleen maar beledigen op dat moment.
 
Arjen (en de meeste debaters in zekere zin in dit type discussies) willen vooral dit eerste punt afkaarten omdat je anders niet verder kan in de discussie over andere zaken of praktische consequenties m.b.t. die eerste stelling. Maar goed, Arjen en Jiggy Dje zijn kanjers en laten dit even voor wat het is en klimmen in de pen.

Arjen: 
url: https://twitter.com/arjenlubach/status/760173105213865984
 — Zegt niet uit te zijn op beledigen.
 — Legt nogmaals uit dat hij verschil ziet tussen een “gegeven” (bijv. kleur) en “zelf gekozen ideeën” (bijv. religie).
 — Geeft tussen de regels door aan dat hij niet in rassen gelooft, dit n.a.v. een Tweet dat Islam geen ras is, een Tweet die hij stuurde n.a.v. Zomerasten met Dyab Abou Jahjah.
 — Onderscheid is belangrijk voor hem omdat je over een gegeven niet kunt (zou moeten) discussiëren daar kan iemand namelijk toch niets aan doen, of iets wat wel discussieerbaar is zoals de kwalijke kanten van een religie (noemt vervolgens een paar religies politiek correct ook even op).
 — Ook over zaken als religie moet je kunnen discussiëren, bijvoorbeeld het draagvlak voor de sharia.
 — Zonder dus nooit zaken uit die ter discussie mogen staan alleen omdat het religie zou zijn, ook niet omdat er mensen beledigd door kunnen zijn. Dat is volgens hem in tegenspraak met de vrije samenleving waarin men kritiek kan en mag leveren en er geen heiligheid-monopolie ontstaat.
 
 Dan gaat hij in op de eerder geplaatste tweet:
 Door (noodzakelijke) islamkritiek gelijk te stellen aan racisme maak je van mensen met goede bedoelingen een racist. Zijn doel was dan ook dit te ontkrachten. De islam kritiek (soms verwoord als islam fobie) te koppelen aan racisme maakt mensen die islam kritiek geven racist.
 — Arjen geeft aan dat hij niemand spirituele beleving wil afpakken.
 — Prijst juist de vrijheden die er zijn om zelf te mogen kiezen voor die spirituele beleving
 — vervolgens een 101 over satire, commentaar en belediging. Haalt weer het voorbeeld aan met de kabouter om daarbij nogmaals expliciet te vertellen dat het hem spijt als dat hem krenkt maar dat geloven in een kabouter voor hem identiek is en zich daar dus niet over gaat inhouden.
 — hoopt op een situatie waarbij er een intellectueel debat kan plaatsvinden over wat mensen als geloof aannemen. Maar wel met de mogelijkheid tot grappen en dat iedereen kan deelnemen die iets “zinnigs” op te merken heeft. Dit voorkomt mogelijk ook polarisatie zoals nu.
 — kleine analyse: liberalen midden is stil uit angst voor politieke incorrectheid verweten te worden (islamfobie). Hierdoor kan de rechter flank lekker schreeuwen.
 — Arjen geeft nog even voor de zekerheid aan dat hij geen Wilders aanhanger is omdat hij over alle geloof wil kunnen blijven praten, ook is hij niet gecharmeerd van “minder minder minder Marokkanen” als oplossing en ook niet dat de grenzen dicht moeten.
 — Pro goed geregelde veilige opvang van oorlogsvluchtelingen.
 — En voor een vreedzame revolutie in alle religies die niet in één lijn liggen met een vrije wereld.
 — Arjen spreekt Jiggy Dje graag snel weer en hoopt over muziek.
 — Arjen voelt behoefte aan een ps. Waarin hij onomwonden aangeeft dat hij op de hoogte is van de problematiek in Nederland waarbij mensen van buitenlandse afkomst op hun uiterlijk worden gediscrimineerd met als bonus probleem de moslim-haat. Arjen vindt dat erg kwalijk en geeft aan dat hij net als vele andere weldenkende mensen in NL dat een kwalijke zaak vind. En zonder dit probleem te willen bagatelliseren geeft hij nogmaals aan dat dit een ander punt is dan dat religie volgens hem niet hetzelfde is als afkomst en de islam is geen “ras”. De problematiek die er dus speelt is niet zijn punt.

My two cents
Hier komt het probleem van de eerdere niet afgesloten discussie weer om de hoek, als je vind dat het belijden van de Islam een keuze is dan kun je kritiek uiten op zaken aan die keuze (überhaupt in het algemeen, zo gaat dat met keuzes in een vrij land) als je echter van mening bent dat de Islam belijden hetzelfde is als mens zijn, groen zijn of 34 jaar oud zijn dan is kritiek daarop zinloos en kun je zeggen dat iemand er niets aan kan doen en nog los van het woord ras, discriminatie of ander negatief selectie criteria…het is dan zinloos om kritiek er op te hebben. Het is nou eenmaal een vast staan gegeven.

Ook geloof ik hardcore in Artikel 18. Van de universele verklaring van de rechten van de mens, een artikel dat het recht op godsdienstvrijheid (voornamelijk gericht op het beschermen van religies en geloofsovertuigingen tegen inmenging van een staat). Prachtig!
 
 Zelf voel ik niet echt de noodzaak om in te gaan op opvang van oorlogsvluchtelingen of mijn standpunt over de PVV of zijn leider. Ik vrees dat Arjen dit toch deed om zijn goede wil te tonen en aan meelezers te laten zien dat het, excuse my french, geen debieltje is. Hier begon ik al te vrezen dat de discussie niet een mooie discussie zou worden maar dat er meer tijd zit in het aantonen dat iemand van goede wil is en zeker niet in een categorie islamofoob of racist geplaats wil worden. Goede discussie zou daar vrij van moeten zijn of er moet goede reden zijn om dat wel nog even aan te kaarten of te vermelden. Er is echter niets (gezegd of geschreven) waarom hij de noodzaak zou moeten voelen om te laten zien dat hij niet een PVV’er is, niet een racist, niet een stille liberaal omdat hij wil discussiëren over religie in het elgemeen of als voorbeeld over aspecten binnen de Islam.

Dan stuurt Jiggy Dje een open brief terug (mooi toch!)
https://twitter.com/arjenlubach/status/760379953099706368

— Waardeert met een warme opening de uiteenzetting van Arjen.
 — Jiggy Dje gaat proberen helder te blijven zonder te vervallen in analogieën of metaforen.

M.bt. wens Arjen Intellectueel debat
 — Niet alleen mee eens.
 — Gebeurt vrij vaak en veel reeds. Achter gesloten deuren vinden vast veel en goede gesprekken plaats met steekhoudende argumenten over een breed aantal onderwerpen zoals dit.

[Inclusief goede grap over zijn vrienden, maar dan moet je zelf maar de hele brief lezen.]

- Je kunt als je realistisch bent niet met iedereen die discussie voeren die je zou willen voeren. 
[IK DENK DAT DIT DE KERN IS VAN DE ONVREDE VAN JIGGY DJE OVER GEDRAG ARJEN].
 — Als je toch die discussie aangaat (niet realistisch bent) dan voer je die discussie niet met de intentie om een goed resultaat te boeken. Maar om andere redenen doe je dat dan en hij geeft 3 voorbeelden: machtsvertoon, provocatie, verveling en een etc.
 
[Hier wordt een George Bush’je gedaan, je bent het een of het ander. Onrealistisch of slechte intenties. Het zou maar zo zijn dat de ander wel realistisch is (in zijn ogen) en goede intenties heeft… zelf zou ik afhankelijk van de ander hier nog misschien op ingaan of gewoon een box geven en de mazzel wensen, je moet namelijk iets kiezen uit 2 kanten die je mogelijk niet zo ziet als keuze.]
 
 — Maakt de metafoor met een topsporter die tegen een amateur ook alleen maar voor de lol bezig kan zijn. En tegen een amateur [de metafoor met iemand die de Islam-discussie niet kan voeren denk ik] sport je niet om zelf beter te worden of de sport naar een hoger plan te tillen [de sport zie ik dan als metafoor voor het geloof, kan bijna niet anders].

- Jiggy Dje geeft aan dat hij er van uit gaat dat Arjen slimmer is dan hij zelf, maar dat hij wel goed kan meekomen in een “gemiddelde” discussie met hem zolang het niet te specialistisch wordt.

- Jiggy Dje geeft aan wat het internet zegt over de term “intellectueel” ter inleiding van een punt dat hij wil maken. Hij heeft een definitie van het internet die je wel redelijk kan beschouwen als de algemeen geldende definitie met kern begrippen: persoon met grote algemene ontwikkelingen, goed oordeelsvermogen, betrokken bij wettenschappelijk, maatschappelijk en cultureel debat. Het zijn de hoeders en voortbrengers van de cultuur.

- Probleem met deze vraag (om een debat op intellectueel niveau te voeren) zorgt er voor dat je (Arjen) nogal wat mensen uitsluit die waarschijnlijk essentieel zijn voor het resultaat van deze discussie. 
 — Sluit nogmaals af met een goede grap.

[Het is niet noodzakelijk om een debat te hebben met intellectuelen, wel gaf Arjen aan dat het van intellectueel niveau zou moeten zijn. Ik lees dat meer in de bijzin die hij daarbij noteert: “iedereen kan deelnemen die iets “zinnigs” op te merken heeft”, Jiggy Dje denk ik niet en gaat meer van de letterlijke intellectueel uit als ik de definitie erbij zie, intellectueel en zinnig zijn ambigue begrippen en je zal met de geest van zo’n opmerking moeten werken. Intellectuelen zijn denk ik niet noodzakelijk en sluit veel mensen uit zoals Jiggy Dje zegt waarover het gaat. Mensen waarover het gaat die niets zinnigs te melden hebben heb je qua debat ook niets aan.]

Waarom Tweete Jiggy Dje Arjen überhaupt:
 — Veel waardering als mens en entertainer.
 — Hij vind Arjen een hoeder en voortbrenger van collectieve cultuur in NL en vind dat waardevol.
 — En juist vanwege die rol is het belangrijk om zorgvuldig om te springen met de verantwoordelijkheid die gepaard gaan bij zo’n rol.
 — Dit heeft niet te maken met wat hij “moet” maar alles met wat hij “wil”. Intentie.
 [Ik denk dat dit slaat op dat Arjen niet iets zou moeten doen met die verantwoordelijkheid maar de vraag wat hij zou willen doen met die verantwoordelijkheid, maar dat is een aanname. Ook niet heel expliciet waaruit die verantwoordelijkheid bestaat, een goed voorbeeld zijn of bijvoorbeeld een voortrekkersrol oppakken?] 
 
 — Hij vroeg Arjen daarom ook naar zijn doel.
 — Kritiek leveren mag (natuurlijk) maar als je dat doet om vooringenomen stellingen kracht bij te zetten dan ben je aan het verbreken en niet aan het verbinden.
 — Satire leveren mag maar als hij dit louter doet om het recht op beledigen uit te oefenen is dit provoceren en ben je niet aan het prikkelen.

- Het zijn relatief roerige tijden, zaken kunnen makkelijk verkeerd worden uitgelegd.
 — Social media maakt zaken vaak juist verwarrender dan dat het de communicatie helpt.
 — Dit weet iedereen die af en toe iets spannends te zeggen heeft.

- “dus als je de gebeten hond uithangt op het moment dat je felle reacties krijgt op spannende uitspraken die je doet, dan ben je niet erkentelijk voor de toestand waarin dit land verkeerd”.
 — Je kunt wel erkentelijk zijn als je probeert te leren van deze reacties en hen die reageren probeert te begrijpen.

[Hele discussie down the drain, publiek ging op de banken staan…. Klappen, liken, alles… raar. Hiermee zeg je dat in een vrij land het spannend is om godsdienst kritiek te hebben, of aan te geven in dit geval dat de islam geen ras is. Dat zou dus niet meer kunnen, alleen maar als je dan ook accepteert dat de reacties fel kunnen zijn en je zou moeten leren van deze felle reacties. Het laat niets heel de vrijheden die er juist voor zorgen dat IEDEREEN zonder uitzondering in NL juist kan doen wat hij wil, de Moslim hoeft niet naar de kerk, De christen hoeft zondag niet op voetbal, en als je iets wil zeggen wat toelaatbaar is dan zorg je ervoor dat iemand (Wilders, Ayaan, Ebru of een ander waar ik misselijk van wordt) de bescherming geniet (fysiek) en zorg je er voor dat die vrijheid in stand blijft… er zal maar eens een moment komen dat ze misselijk van mij/jou worden.

Daarvoor erkentelijk zijn is het begin van het einde. Je bent denk ik pas erkentelijk richting een land (en haar burgers) als je als samnleving er voor zorgt dat de vrijheden worden gehandhaafd die er zijn. Je hoeft toch geen Turkse staatsgreep mee te hebben gemaakt om te zien wat er gebeurd als je begint met een paar kleine vrijheden inleveren of ongebruikt laten. 10 jaar later ben je ze kwijt. Dankbaar zijn om bepaalde zaken maar te verzwijgen of er met een boog omheen te lopen of niet op te rakelen, ondenkbaar in een gezonde robuuste samenleving. Onverstandig ook en het begin van het einde in alle ooit democratische staten waar men die vrijheden soms maar even opzij schoof of met willekeur opzij liet schuiven. Onze wetten zijn er niet voor niets, die garanderen potsidikkie die vrijheden waarvan de ander in deze roerige tijden wil dat je ze alleen mag inzetten als hij of zij niet beledigt raakt, so far voor uiteenlopende perspectieven in een democratie, want dat is het uiteindelijke echte issue als je de stappen oefeningen van beperkingen en willekeur doorzet.]

- [volgende snap ik niet, snap wat er qua semantiek staat maar kan er niet veel van maken binnen deze context, misschien staat het ergens in een latere tweet uitgelegd] Zij die beseffen dat ze de verantwoordelijkheid kunnen nemen om een shift in het paradigma teweeg te brengen moeten dat ook doen, dat vind ik [Jiggy Dje]. 
 
 — Jiggy Dje geeft aan dat Arjen alle bovenstaande punten naast zich neer mag leggen (waarschijnlijk in het kader van vrijheid) alleen is hij dan niet de hoeder die hij gehoopt had dat Arjen zou zijn.

- Vergelijk/voorbeeld van Hans Teeuwen, groot fan van en eens een werkelijke vrije denker en spreker in de ogen van Jiggy Dje. Nu gehoor gegeven aan zijn angst. Hij wordt nu verkeerd begrepen door veel mensen niet omdat hij verdeeldheid wil zaaien maar omdat hij denkt dat het niet anders kan. Angst dat andere “slimme” mensen dit ook zal gaan overkomen wat weer slecht uit pakt voor het land/wereld.
 — Ook Jiggy Dje erkend die angst en probeert daar zo goed mogelijk mee om te springen door mensen aan te spreken op een liefdevolle en respectvolle manier, dit werkte beter dan hoe hij dat vroeger aanpakte (referentie naar begin timeline Twitter)
 — Jiggy Dje gelooft vooral dat alles energie is of dat nou God, het universum, karma of onzin heet. “ik gelooft er in”.

[“dat alles energie is” is toch een prachtige gedachte! Let wel: in Turkije (en Nederland) heb je nu AKP-klikspanen die melden dat je een afvallige gedachte zou hebben als je een echte trotse nationalistische Turk was geweest… of volgens heb geweest had moeten zijn. Waarom zou hij dit ooit niet mogen zeggen in NL? Trek de heiligschennis-politie door en die uitspraak kan ook ooit aan de verkeerde kant van het taboe lijntje komen]

- Jiggy Dje kan goed lachen om humor, ook om beledigende humor.
 — Beledigen is echter wel tricky. De beledigde bepaald of iets beledigend was, niet de belediger.
 — of iemand de moeite neemt om iets beledigend te zeggen bepaald de beledigde niet, dat bepaald de belediger.

[Deze 2 zinnen zijn in tegenspraak met elkaar, ook de aanname dat iets bij voorbaat al beledigend is maakt de stelling niet falsifieerbaar. Iemand die pietje “een kebab” noemt is niet per definitie een belediger. Pietje kan wel beledigd zijn, omdat hij niet op een kebab lijkt en hij vind het een denigrerende roepnaam. Iemand die Ali heet een kebab noemen kan mogelijk rekenen op een knipoog en glimlach van Ali die elke vrijdag een kebab in de kantine eet met de roeper. De beledigde bepaald dus of hij zich beledigd voelt.

Je kan als ontvanger op jouw beurt weer denken dat de belediger niet goed in z’n hoofd is, de belediger kan je diep (bewust of onbewust) krenken met zijn opmerking of je reageert er niet op als de belediging echt ernstig is (of doet aangifte als deze strafbaar is). Maar de beledigde mag zelf een afweging maken of iets beledigend voor hem is of voor een ander. De roeper kan daarmee een belediger worden (in ogen van een ader) maar ook een goede grappenmaker, een intellectueel of een half gare. Vrij belangrijk om beledigingen te plaatsen in een juridisch kader van wat mag en niet mag qua wetgeving. Ik zou er persoonlijk zo veel mogelijk uithalen, het is een nutteloze wet in een gezonde maatschappij waar je een belediging met gemak naast je neer kunt leggen en doorlopen. Het is een interpretatie en kwestie van fatsoen. We hebben wetten voor smaad, laster, discriminatie, uitsluiting, racisme. In een vrije samenleving waar iemand jou een debieltje noemt kun je beledigd zijn, maar niet met de consequentie dat ik dit niet mag zeggen maar met een vrij grote kans dat diegene die ik debieltje noem zijn neus ophaalt en niet in gaat op mij… of me een tik op mijn bek verkoopt… alleen mag dat weer niet binnen die zelfde juridische kaders.]

- Jiggy Dje heeft al een tijdje geleden het beledigen van andere afgezworen of hij moet in een setting zijn waarvan hij weet dat zij weten dat het bij wijze van grap is.

- Hij gaf aan tegen Arjen dat hij beledigde. Niet omdat Jiggy Dje er niet mee kon omgaan maar omdat hij er van uit ging dat Arjen niet de intentie had om te beledigen.
 
 — Jiggy Dje geeft opsomming van zijn directie familie op basis van pigmentkleur, paspoort, geloof en militair verleden. Het geeft een beeld van een vrij divers maar gezellig huishouden.
 — Geeft een opsomming van zijn nog kleurrijkere vriendengroep (figuurlijk).
 — Als iemand hem anders ziet dan hij zichzelf ziet dan vergeeft hij dat diegene omdat die persoon waarschijnlijk niet beter weet. (wat ook weer aan hem kan liggen).
 
 — Het belangrijkste is dat hij zich elke dag traint/conditioneert niet bang te zijn. niet bang om iets aangedaan te worden door een ander, niet bang zijn om niet gesnapt te worden en niet bang zijn dat mensen mij anders zien dan dat hij zou willen dat ze zien.

- Hij kent zijn intenties omdat hij zich dagelijks test op die intenties.
 — ook hij maakt zich zorgen of voelt zich bedreigd maar als zijn natuur reageert op een manier welke niet strookt met zijn intenties dan probeert hij het net zo lang anders totdat die specifieke methode zijn nieuwe intuïtieve reactie is.
 — Sluit af met de metafoor water waar hij enkele mooie voorbeelden van een van zijn idolen van geeft.

- Jiggy Dje sluit af en wil ook graag weer over hiphop praten.

Dan nog een ps: hij geeft aan dat Arjen wel zal hebben opgemerkt dat hij niets over de Islam, kleuren of andere hete hangijzers heeft aangesneden. Hij heeft daar wel een mening over, dus dat kan een ander keertje.

Dan nog een pps met weer een goede grap……… mogelijk beledigend bedoeld, wie zal het bepalen. ;-)

Hit and Hug… Hit and Hug…
https://twitter.com/arjenlubach/status/760379953099706368

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Phalange’s story.