66 วิธีลับคมสมอง

66 วิธีลับคมสมอง

66 วิธีลับคมสมอง สมองแกร่งขึ้น คิดไว จำแม่น ปราดเปรื่อง!

Toshinori Kato เขียน

ฝึกได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอวันสมองเสื่อม!

คุณ Toshinori Kato บอกว่า หากได้รับโอกาส สมองก็จะมีการเจริญเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นถ้าเซลล์สมองเหล่านี้ได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสม และถูกจังหวะ ก็จะทำให้คุณลักษณะของสมองเปลี่ยนแปลงไปได้

ทำไมเราจึงควรฝึกสมอง และการฝึกสมองให้อะไรกับเรา

 1. เราสามารถเปลี่ยนแปลงสมองอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสมองที่เราอยากให้เป็น
 2. ถ้าสมองได้รับการลับคมอย่างถูกต้อง สมองก็จะมีทั้งความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 3. เปิดโอกาสให้สมองส่วนที่ไม่เคยใช้ ได้ทำงานมากขึ้น
 4. สร้างเอกลักษณ์ให้สมอง ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้สมองได้เรียนรู้ ท้าทาย และลงมือทำ
 5. แม้ว่าเซลล์สมองจะลดลง แต่ถ้าสารอาหารยังเพิ่มขึ้น เซลล์สมองก็ไม่หยุดการเติบโต เซลล์สมองจะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะเสียชีวิต อย่าเพิ่งเชื่อถ้ามีคนบอกว่า “ยิ่งอายุมาก สมองยิ่งเสื่อม”
เหมือนเป็นการฝึกฝน เพื่อให้ได้สมองที่เราออกแบบไว้
“สร้างสมองในอุดมคติของตัวเอง”
สรุปหนังสือ

3 สิ่งสำคัญในการกระตุ้นรหัสสมอง

สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการขยายขนาดของกิ่งก้านรหัสสมอง คือ เราต้องสะสมประสบการณ์อย่างหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีก และหาประสบการณใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน

เริ่ม!!!

 1. ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เปลี่ยนความเคยชินที่ทำจน “ติดนิสัย” การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยจะทำให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ
 2. รู้จัก “นิสัยของสมอง” (1)สมองจะรู้สึกดีเมื่อได้รับคำชม (2)สมองจะเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อใช้ตัวเลข (3)สมองได้ผ่อนคลายเมื่อทำงานเสร็จ พอพ้นกำหนดเส้นตายแล้ว (4)เมื่อได้พักผ่อนสมองจะจัดการข้อมูลให้ดีขึ้น
 3. เปลี่ยนความคิด ให้เป็น “ความคิดที่ต้องการทำ”
8 กลุ่มของรหัสสมอง

8 กลุ่มของรหัสสมอง

เป็นการแบ่งสมองตามความสามารถในแต่ละด้านซึ่งจะแบ่งได้ 8 กลุ่ม ครอบคลุมสมองทั้งซีกซ้ายและขวา คือ รหัสสมองด้านความคิด รหัสสมองด้านอารมณ์ รหัสสมองด้านการสื่อสาร รหัสสมองด้านความเข้าใจ รหัสสมองด้านการเคลื่อนไหว รหัสสมองด้านการได้ยิน รหัสสมองด้านการมองเห็น และรหัสสมองด้านการจดจำ

วิธีฝึกรหัสสมอง

 1. ฝึกฝนรหัสสมองด้านความคิด หัดสร้างเป้าหมายใน 1 วัน ด้วยคำไม่เกิน 10 คำ, มองหาข้อดี (เห็นคุณค่า) ของคนรอบข้าง (คนในบ้านหรือที่ทำงาน) ให้ได้ 3 ข้อ, ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนนอน เช่นในวันนี่อะไรที่สนุกที่สุด ยากที่สุด ทำแล้วไม่สำเร็จ ระบุสาเหตุและทางแก้หรือทางออก
 2. ฝึกฝนรหัสสมองด้านอารมณ์ บอกตัวเองก่อนออกจากบ้านว่า “ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่โกรธ”, นึกถึง “10 เรื่องดีๆ สนุกๆ ในอดีต”, พูดคุยกับต้นไม้
 3. ฝึกฝนรหัสสมองด้านการสื่อสาร ฟังเขาพูดอย่างตั้งใจและเว้นระยะเวลาไว้ 3 วินาที, สนทนาไปก็คิดหาตัวเลือกไปด้วย, เขียนเป้าหมายของตัวเองส่งให้พ่อแม่อ่าน
 4. ฝึกฝนรหัสสมองด้านความเข้าใจ อ่านหนังสือที่เคยอ่าน 10 ปีก่อนอีกครั้ง, อ่านหนังสือที่ปกติไม่อ่านแล้วตีความ, จัดระเบียบห้องเสียใหม่
 5. ฝึกฝนรหัสสมองด้านการเคลื่อนไหว ทำอาหารไปร้องเพลงไป, เขียนบันถึงลงสมุด, เวลาคิดอะไรไม่ออกควรเดินๆๆ
 6. ฝึกฝนรหัสสมองด้านการได้ยิน สังเกตและตั้งใจฟังเสียงธรรมชาติ, พูดตามผู้ประกาศข่าวเมื่อเรานั่งดูข่าว, ตั้งใจฟังอย่างมีสมาธิและเข้าใจการสนทนาอย่างลึกซึ้ง
 7. ฝึกฝนรหัสสมองด้านการมองเห็น มองหาป้ายที่มีเลข 5 ตามข้างทาง, วาดภาพใบหน้าตัวเอง
 8. ฝึกฝนรหัสสมองด้านการจดจำ สร้างช่วงเวลาของการท่องจำ, ลองคิดศัพท์ใหม่ๆ ตั้งชื่อให้สิ่งที่ยังไม่มีชื่อ, จดจำคำสอนให้ได้ขึ้นใจ
วิธีฝึกรหัสสมอง