Door Laura Delandsheer, 14 December 2017

2 min leestijd

Martin Luther King. Nelson Mandela. Mahatma Ghandi. Maar ook: Bill Gates, Mark Zuckerberg en Barack Obama. De leiders van gisteren, vandaag en morgen. Wat hebben ze met elkaar gemeen? En wat kan jij, als (aspirant) leider van hen leren?

1. Ze stralen positieve energie uit

Ze zijn hoopvol, willen vooruit. Hun blik is naar de toekomst gericht. Leidinggevenden die halsstarrig vasthouden aan het verleden en eerder gemaakte fouten, houden (onbewust) het team tegen en creëren een negatief klimaat.

2. Ze hebben een proactieve houding

Wanneer er zich een probleem voordoet, zullen ze hun aandacht eerst richten op het oplossen van de situatie in plaats van jou op je donder te geven. Pas daarna zullen ze met je samen zitten om te bekijken wat er fout liep, en hoe je het in de toekomst zou kunnen vermijden. …


Een eindejaarspremie, ook wel dertiende maand genoemd, is een extraatje dat je krijgt van je werkgever op het einde van het jaar. December is traditioneel een dure maand omwille van de feestdagen, en dat weten werkgevers ook. Zij doen dan vaak een tegemoetkoming door je een eindejaarspremie te geven. En het is natuurlijk ook een manier om je te bedanken voor je inzet van het afgelopen jaar!

Door Laura Delandsheer voor Pickles Agency.

Voor wie?

Of een eindejaarspremie verplicht is of niet, wordt vastgelegd in de cao (collectieve arbeidsovereenkomst) van je sector. In België hebben we zo’n 130 sectoren, en de meesten hebben ondertussen vastgelegd in hun cao dat werknemers recht hebben op een dertiende maand. In enkele kleinere sectoren krijg je nog geen premie, maar dat is eerder een uitzondering. Je sector en cao staan vermeld op je contract.

*Hoe komt een cao tot stand? Een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (vakbond) zetelen, voorgezeten door een sociaal bemiddelaar van het Ministerie van Werkgelegenheid en Werk (een paritair comité) overlegt over verschillende arbeidszaken zoals minimumloon, overwerkregeling, arbeidsomstandigheden en dus ook het al dan niet uitkeren van een eindejaarspremie. …


Door Laura Delandsheer, 13 November 2017

4 min leestijd

Natuurlijk is elk sollicitatiegesprek anders. Gelukkig ook maar. Toch zijn er enkele lastige ‘standaardvragen’ die steeds gesteld worden om jou als kandidaat uit het loodje te slaan. Als je op voorhand over deze vragen nadenkt, verlies je gegarandeerd je ‘cool’ niet!

Dé clichévraag der clichévragen. En toch zijn er nog een heleboel mensen die bevriezen bij deze vraag. Wie ben ik eigenlijk? Hoe oud was ik alweer? Wat doe ik voor mijn plezier, buiten op de bank hangen en met een half oog naar Netflix kijken?

Het gevaar bestaat dat je uit paniek bij deze vraag gaat doordraven of irrelevante informatie meegeeft. Denk aan het doel van het sollicitatiegesprek: jij wilt aangenomen worden voor de openstaande functie en de rekruteerder wilt nagaan of jij wel bij de club past. Probeer je antwoord te comprimeren tot één minuut. Wees niet te persoonlijk: dat je graag kanten ondergoed draagt terwijl je voor de spiegel playbackt, heeft niemand boodschap aan. Laat wel zien wie je bent op professioneel niveau, hou je aan de feiten van je carrière en studies die relevant zijn aan de functie. Praat over je sterktes en over je waarden. En natuurlijk mogen je hobby’s of interesses ook aan bod komen, maar in beperkte mate. …


Door Laura Delandsheer, 13 November 2017

5 min leestijd

Zenuwen razen door je lijf. Je was ruim op tijd voor je sollicitatiegesprek, maar je zit nu stijf van de stress te wachten tot je binnen mag. En dan gaat eindelijk de deur van het kantoor open en hoor je de HR-manager jouw naam roepen. Je veegt nog snel je zweethand droog aan je broek en rept je het kantoor binnen. Gelukkig ben je voorbereid met onze tips.

Moeten we het nog vertellen? Je eerste indruk weegt zwaar door bij élke ontmoeting. Het bepaalt namelijk in grote mate of iemand verder met je wilt of niet. In amper twee seconden vormen we onszelf een beeld of vooroordeel over de ander waarin we beslissen of ze al dan niet “de moeite waard zijn”. In de drie luttele seconden die daarop volgen toetsen we die ‘hypothese’ op de indruk die we ons vormen. …


Door Laura Delandsheer, 13 November 2017

2 min leestijd

Uit een onderzoek van jobsite Jobat en HR-partner Securex blijkt dat de gemiddelde starter met bachelordiploma tussen de €1.750 en €2.000 euro bruto verdient. Heb je een masterdiploma op zak, dan start je tussen de €2.000 en €2.250 bruto. Let op, dit zijn gemiddelden. Er zijn een paar extra factoren die mee je loon bepalen.

Allereerst zijn je opleiding en diploma dus bepalend voor je loon. Sommige sectoren verdienen ook een pak meer dan andere. Werken in de (petro)chemie, bij internationale instellingen of in de farmaceutische sector verdient het meest. Dit kan verklaard worden door het feit dat je in deze sectoren vaak over specifieke skillset moet beschikken en meestal ook een minimum bachelor- of masterdiploma moet hebben. …


Door Laura Delandsheer, 15 November 2017

2 min leestijd

Je als jongere op de arbeidsmarkt bewegen is niet eenvoudig. Stellen werkgevers te hoge eisen? Krijgen jonge ondernemers wel voldoende kansen?

Je kent het wel: als jonge werkzoekende kom je leuke junior vacatures tegen, om daarna te lezen dat het bedrijf eigenlijk op zoek is naar iemand met jaren ervaring en een waslijst aan competenties. Met andere woorden: een uit steen gehouwen seniorprofiel met een juniorloon. Clickbait op de vacaturesite! En daar sta je dan: gemotiveerd, ambitieus en ‘goesting’ om eraan te beginnen, maar dat is voor rekruteerders niet genoeg.

Ook jonge ondernemers die zich willen heroriënteren krijgen vaak niet de kans, want: niet het juiste diploma, of niet de juiste ervaring. Heb je een passie voor taal en content, maar heb je een diploma Houtbewerking? Jammer, maar helaas, dan kom je er als copywriter niet in. …


Door Laura Delandsheer, 16 November 2017

5 min leestijd

De professionele netwerksite LinkedIn wordt vaak nogal stiefmoederlijk behandeld. Velen denken dat het een tweede Facebook is, of zien het nut niet in van een profiel. Toch liggen er heel wat jobkansen verscholen!

De fout die met stip op nummer 1 staat: een onvolledig profiel. Vaak hebben mensen wel de intentie gehad een profiel aan te maken, maar zijn daarna afgehaakt. Zorg dus dat je alles invult, van kopregel tot vaardigheden, opleidingen en ervaring.

1. Kies je profiel- en coverfoto zorgvuldig

LinkedIn is en blijft een site voor professionele doeleinden. Een profielfoto waar je al feestend met een beker bier in de hand staat, geeft niet meteen het juiste signaal. Opteer indien mogelijk voor een foto die je bij een fotograaf liet maken. Je hoeft niet in een stijf maatpak en met een uitgestreken gezicht de lens in te kijken, steek gerust wat meer persoonlijkheid in je foto. Denk na over de boodschap die je wilt uitstralen, in welke functie of sector je werkt of terecht wilt komen. …


Door Laura Delandsheer, 16 November 2017

Elke maand nemen we je mee in het leven van een topondernemer. Personen die hard geknokt hebben voor hun carrière, mensen met een visie en ambitie. Deze maand stellen we Warren Buffett aan je voor, de schatrijke Amerikaanse belegger die ondanks zijn fortuin toch heerlijk ‘gewoon’ blijft.

Buffett zou wel eens geboren kunnen zijn met het ondernemersgen in zijn bloed. De Amerikaanse topbelegger is de verpersoonlijking van ‘the American Dream’: een echte selfmade man. Of hoe Drake het zou zeggen: ‘started from the bottom’.

Al van kleins af aan wordt duidelijk dat Warren een talent voor wiskunde heeft. Hij kan op jonge leeftijd al uitzonderlijk vlot hoofdrekenen, een trucje waarmee hij zijn huidige collega’s vandaag nog graag mee verbaasd. …


Door Laura Delandsheer, 28 November 2017

5 min leestijd

Het leven speelt zich meer en meer online af. Ook solliciteren gebeurt tegenwoordig alsmaar vaker via digitale weg. Tips en tricks voor en door de digitale generatie!

Je kan je cv vandaag bij bijna elk interimkantoor of rekruteringskantoor online uploaden in hun database. Het platform van Jobat en VDAB zijn daarbij de grootsten. De beste tip die we hierbij kunnen geven: update regelmatig je profiel. Zo blijf je bovenaan de zoekresultaten staan. Recruiters kijken nu eenmaal eerst naar de recentste profielen!

Gebruik in je cv jobgerelateerde kernwoorden, zoals ‘content’, ‘html’ en ‘grafisch design’. Wanneer de recruiter dan de database doorzoekt, word je ook sneller gevonden. …


Door Laura Delandsheer, 29 November 2017

2 min leestijd

Er is al heel wat inkt gevloeid over ‘millennials op de werkvloer’. Het tegendraads hoopje ongeregeld heeft zo zijn eigen opvattingen over werken. Opvattingen die niet altijd stroken met de verwachtingen en aanpak van de huidige generatie werkgevers. Pickles toont je welke valkuilen te vermijden, om zo het beste junior talent warm te maken voor jouw bedrijf.

Het is bijna ons credo: de klassieke vacature is met uitsterven bedreigd. Een A4’tje met verantwoordelijkheden en vereiste skills en diploma’s heeft geen vat meer op jongeren.

Laat ze in plaats daarvan weten waarom je juist in hen geïnteresseerd zou zijn: hebben ze specifieke skills in huis die je nodig hebt? Een bepaalde mindset waarop je naar op zoek bent? Een stijl die je aanspreekt? Ambities die jullie delen? Ze verwachten dus een persoonlijkere benadering, en geen standaardvacature. …

Pickles

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store