Waarom zijn events belangrijk?

Actievoerders doen de marketing voor je!

Geef de nieuwe donateur wat hij & zij wil

Donateurs anno nu willen méér doen dan geld geven. Mensen willen wat doen: ze geven je toegang tot hun netwerk, of schenken tijd en kennis aan jouw non-profit. Dit is zeer waardevol voor jouw naamsbekendheid, reputatie én waardering. En… het kan ook donateurs opleveren. Dit type actievoerder geef je kracht met zichtbaarheid, waardering en erkenning. Geef hen daarom de kans om in actie te komen voor jouw non-profit, een win-win voor iedereen. Eén van de opties om geld op te halen is met een evenement.

Actievoerders zijn jouw marketeers

‘Eventraising’ is met een evenement geld ophalen voor jouw non-profit. Dit kan op verschillende manieren, groot of klein, een eigen evenement of door je aan te sluiten bij een georganiseerd evenement. Bijvoorbeeld:

  • een sportief evenement zoals een marathon of wedstrijd;
  • tijdens de vrijmarkt op Koningsdag;
  • een school die koekjes verkoopt tijdens de jaarafsluiting.

De actievoerder maakt zelf eenvoudig een actiepagina aan op Pifworld.com, nodigt vrienden en familie uit om te helpen en vraagt hen te doneren met een authentieke boodschap.

Die persoonlijke en eigen boodschap is waardevol

Marketing gaat om niets anders dan mensen over de streep trekken. Vind jij een aanbeveling of donatievraag van een goede vriendin ook niet waardevoller dan een brief bij de post? Dat komt omdat haar mening waardevol voor je is, en jij jouw vriendin graag ondersteunt bij haar actie. Zij trekt jou over de streep met haar updates op Pifworld, social media berichten en haar gepassioneerde uitleg waarom ze zich inzet. Zo kan iedereen de wereld een beetje beter maken!

Creëer een online gemeenschap op Pifworld.com

Online marketing biedt een concurrerend alternatief voor direct fysieke post, collectes en straatwerving. Je krijgt de mogelijkheid om samen met je nieuwe donateurs een community op te bouwen voor jouw non-profit.

In de community is alles transparant, relevant en specifiek. Het is zo ingericht dat alle leden van jouw online gemeenschap inzicht krijgen in wat zij willen weten. Je kunt eenvoudig, zelfs realtime antwoord geven op vragen als ‘Waar gaat mijn geld naartoe?’, ‘Heb je alle doelen behaald?’ en ‘Wie help ik er precies mee?’ En kleine non-profits zijn bijzonder goed gepositioneerd om in dit spel mee te doen!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.