پایپ فیتینگ | Pipe Fitting

پایپ فیتینگ | Pipe Fitting

پایپ فیتینگ | Pipe Fitting

پایپ فیتینگ تدارک و تجهیز تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی لوله و اتصالات، شیرآلات و فلنج شماره تماس: 02136055307