#PokerowyWywiad #18: Norbert Berent

Moim gościem jest dzisiaj Norbert Berent, który kilkanaście dni temu przekroczył granicę $1,000,000 wygranych w turniejach online. Szczegółowe statystyki możecie sprawdzić tutaj: https://www.pocketfives.com/profiles/wantme/

*****

Wywiad: https://yourlisten.com/JakubSuszka/pokerowywywiad-18-norbert-berent

Plik MP3 z wywiadem możecie pobrać tutaj: https://drive.google.com/file/d/0BzeibPpUGPyLNXNfUGVYR3FsVWM/view?usp=sharing

*****
 O autorze: W mediach pokerowych pracuję od 5 lat (WolnyPoker.org, PokerBreak, PokerDevils, Poker24, E-PlayPoker). Prowadziłem podcasty ,,Heads-Up”, ,,Seat Open” oraz #PodcastLigowy, a także ,,PokerBreak Extra” i #WywiadEPlayPoker. Do tej pory nagrałem 185 godzin podcastów i rozmów z najlepszymi polskimi pokerzystami.

twitter.com/JakubSuszka

facebook.com/JakubSuszkaOfficial
 medium.com/@JakubSuszka

Like what you read? Give #PokerowyWywiad a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.