≠ ชีวิตยังคงสวยงาม ชีวิตที่ได้วิ่ง ตูน- บอดี้สแลม
Montri Boonyasat
236

สุดยอดครับ เก็บรายละเอียดเด็ดๆ ได้ทุกเม็ดจริงๆ อ่านแล้วเหมือนดูรีรันอีกรอบในแบบตัวหนังสือ ขอบคุณครับพี่บุ๊ย

ชอบสุดตรงที่พี่ตูนพูดว่า “ระยะ 10 กิโลเมตรเราโฟกัสมันได้จริงจังได้ จะทำ 21 ได้ดีตามมาเป็นอานิสงฆ์ แต่ 42 ซ้อมยังไงผมยังไม่รู้เลยเหมือนเราออกไปเที่ยวมากกว่า แต่ก็อยากทำให้…ดีขึ้นทุกวัน”

เป็นอีกมุมมองนึงที่น่าสนใจและเก็บไปใช้ครับ “แค่อยากทำให้…ดีขึ่นทุกวัน”

ไปเราไปเที่ยวด้วยกัน…42.195 กม.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.