ProfCore Eindhoven is een feit.

Wij kijken in deze blog terug op de opening van de nieuwste ProfCore vestiging, in Eindhoven! Na weken van voorbereiding was het op 15 juni zover. Met trots mochten wij onze nieuwe vestiging tonen aan partners, klanten, relaties, medewerkers en de pers.

Wij begonnen deze feestelijke middag met een presentatie van Bart Kok, Algemeen Manager ProfCore Eindhoven. Met Bart aan het roer is ProfCore klaar om het concept ook in Zuid-Oost Brabant te implementeren. Er zijn al een aantal medewerkers gestart en de eerste klanten hebben zich inmiddels aan ProfCore verbonden!

Bart Kok, Algemeen Manager

De link tussen topsport en business

Daarna was het tijd voor de inspirerende presentatie van Martijn Dekker, Nederlands Kampioen Halve Triathlon, die alle genodigden meenam in zijn ervaringen als topsporter en het belang van passie, commitment en plezier bij het bereiken van topprestaties.

‘’Het is belangrijk om de beste mensen om je heen te verzamelen en samen te streven naar de best mogelijke prestaties. Dit is natuurlijk in het werkveld net zo belangrijk, een goed en gedreven team, die de bedrijfsdoelen delen en hard werken om deze samen te bereiken.’’
Martijn Dekker, Nederlands Kampioen Halve Triathlon

Martijn gaf ons stof tot nadenken. Na het eten van een heerlijke ProfCore tompouce was het tijd om het glas te heffen en met elkaar te toosten op een nieuw hoogtepunt van ProfCore. Wat zou de volgende stap zijn?

Opening

Giel en Tilly Braun opende officieel de vestiging met een knal waarnaar het tijd was samen een hapje en een drankje te nuttigen, na te praten over deze dag en toekomstdromen te delen.

Tilly Braun, Bart Vringer (Algemeen Directeur), Giel Braun (Eigenaar ProfCore)

Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen in Eindhoven!

Lees elke laatste vrijdag van de maand de ProfCore Blog. Blijf op de hoogte van onze activiteiten en krijg een kijkje achter de schermen.

We keep you posted!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.