70 Followers
·
Follow

Na przełomie czerwca i lipca 2016 trzy wybrane banki spółdzielcze oferowały nowym klientom konta na preferencyjnych warunkach i z nowoczesnym systemem bankowości internetowej. Akcja #KontoJakChcesz jest wynikiem współpracy Asseco Poland z agencją Projekt PR, która przygotowała jej założenia i wprowadziła je w życie.

Zanim zaczniemy…

Założenie konta bankowego, niezależnie od tego jak korzystne są oferowane nam warunki, jest decyzją zdecydowanie poważniejszą i bardziej czasochłonną, niż kupno batonów, czy telewizora, dlatego start akcji poprzedziły gruntowne przygotowania obejmujące analizę rynku, wybór kanałów komunikacji oraz określenie jej formy. …


Zapewne myślałeś już nad obecnością Twojej marki w mediach społecznościowych. Czy wiesz, że działania ad hoc nie są najlepszym wyjściem. Planowanie, realizacja założeń, wyciąganie wniosków i ciągłe szlifowanie warsztatu, to aspekty strategii, które powinieneś uwzględnić. Przedstawiamy Ci listę 10 kroków, które ułatwią Ci stworzenie strategii social media dla Twojej firmy.

Image for post
Image for post

Najtrudniejszy pierwszy krok


Image for post
Image for post

Projekt #OddajSerce to niestandardowa kampania promująca transplantację, która jako pierwsza w Polsce wykorzystała natywną funkcję Instagrama — serce pojawiające się po polubieniu zdjęcia. Każdy uczestnik mógł wykonać wirtualny gest przekazania takiego serca, fotografując się w odpowiedniej pozie.

Image for post
Image for post

W 2015 roku odbyły się dwie edycje #OddajSerce. Pierwsza realizowana była od 26 stycznia do 14 lutego, a druga trwała od 26 października do 31 grudnia. Obie związane były z polskimi lub światowymi obchodami dnia transplantologii.

Równolegle do polskich edycji prowadzona była międzynarodowa odsłona akcji wykorzystująca hashtag #GiveYourHeart. Do współpracy w niej zaproszono zagraniczne organizacje działające na rzecz dawstwa i transplantacji.

Cel akcji i wyzwania komunikacyjne

W 2015 roku w Polsce, na przeszczep narządu czekało ponad 3000 osób,
ale tylko połowa z nich otrzymała narząd. Wiedza o transplantacji
oraz możliwości podpisania oświadczenia woli w polskim społeczeństwie jest wciąż za mała, dlatego też kampanie społeczne, organizacje pozarządowe oraz instytucje państwowe od lat zajmują się uświadamianiem polskiego społeczeństwa w tym zakresie. …

About

Projekt PR

Specjaliści komunikacji w realu i w wirtualu. Kreatywni z wiedzą i bogatym doświadczeniem, otwarci na wyzwania i realizację nowych pomysłów. #projektpr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store