Czy chcesz #KontoJakChcesz?

Na przełomie czerwca i lipca 2016 trzy wybrane banki spółdzielcze oferowały nowym klientom konta na preferencyjnych warunkach i z nowoczesnym systemem bankowości internetowej. Akcja #KontoJakChcesz jest wynikiem współpracy Asseco Poland z agencją Projekt PR, która przygotowała jej założenia i wprowadziła je w życie.

Zanim zaczniemy…

Założenie konta bankowego, niezależnie od tego jak korzystne są oferowane nam warunki, jest decyzją zdecydowanie poważniejszą i bardziej czasochłonną, niż kupno batonów, czy telewizora, dlatego start akcji poprzedziły gruntowne przygotowania obejmujące analizę rynku, wybór kanałów komunikacji oraz określenie jej formy. Przyglądano się informacjom pojawiającym się w mediach społecznościowym, na blogach oraz w prasie specjalistycznej i innym akcjom realizowanym dotychczas przez Banki nie tylko spółdzielcze.

Bankom Społecznym daleko do wielkich, zdystansowanych korporacji, w czasie kampanii zdecydowano się na prowadzenie komunikacji za pośrednictwem trójki ambasadorów, mających uosabiać i podkreślać ludzką twarz BSów, a jednocześnie reprezentować oczekiwania potencjalnych klientów. Karol Stówka, Anna Maria Kabona i Adam Słoik, różne charaktery, różne zainteresowania, a także 3 różne miasta. Każdy z ambasadorów miał własne wyobrażenia i zwyczaje dotyczące korzystania z konta bankowego.

Image for post
Image for post

Na potrzeby komunikacji w mediach społecznościowych oraz za pomocą strony internetowej powstały grafiki przedstawiające ambasadorów, a także animacje opowiadające krótkie historie z nimi związane. Na grafikach pojawiły się urządzenia mobilne, które miały podkreślić elastyczność i wygodę proponowanej przez banki oferty.

Wspólnie z firmą Scalac przygotowano również konkurs z nagrodami, który odbywał się za pośrednictwem aplikacji Huntly.

Image for post
Image for post

Jakie jest KontoJakChcesz?

Banki Spółdzielcze w Brodnicy, Oleśnicy oraz w Poznaniu zaproponowały nowym klientom założenie kont osobistych objętych korzystnymi warunkami oraz korzystającymi z dostarczonego przez Asseco Poland systemu CBP pozwalającego na wygodne korzystanie z potrzebnych funkcji podczas korzystania z bankowości internetowej czy mobilnej.

Do dyspozycji klientów udostępniono szeroką paletę mini-aplikacji pozwalających na łatwą i szybką personalizację indywidualnych wymagań. Korzystanie z nich jest bardzo intuicyjne i wystarczy kilka kliknięć, żeby je dodać, a kolejność wyświetlania ich na ekranie można dostosować wg własnych potrzeb i upodobań. To rewolucyjne rozwiązanie tego typu w skali całego kraju.

Image for post
Image for post

Mówią ludzie, nie banki

O poszczególnych zaletach, korzyściach, usprawnieniach, a także o związanym z akcją konkursie, opowiadali w mediach społecznościowych ambasadorzy akcji — młoda businesswoman Anna Maria Kabona, prowadzący własną działalność gospodarczą Karol Stówka oraz najmłodszy z ambasadorów, student Adam Słoik. Publikowane przez nich posty dotyczyły najróżniejszych tematów, poczynając od gier komputerowych po konkretne funkcje systemu CBP, a także odnosiły się do wydarzeń takich jak mecze polskiej reprezentacji w piłce nożnej.

Image for post
Image for post

Rozdajemy nagrody

W trwającym podczas akcji konkursie wykorzystującym platformę grywalizacyjną Huntly wzięło udział ponad 250 graczy z trzech regionów. Pytania dotyczyły zagadnień z wiedzy ogólnej, lokalnej oraz bankowej. Na szczęście większość uczestników wiedziała jak nazywa się Prezydent Polski i jakie obiekty znajdują się w ich miastach. Nagrodami głównymi były 3 telefony Apple iPhone 6. Ponadto na uczestników akcji w oddziałach banków czekały również unikalne gadżety — bransoletki USB, pozwalające na ładowanie telefonu oraz przenoszenie plików do pamięci.

Widział to ktoś?

Akcja dotarła łącznie do ponad 552 000 unikalnych odbiorców, z pośród których największą grupę stanowili użytkownicy urządzeń mobilnych w wieku 18–24 lat, a przygotowane na jej potrzeby animacje opowiadające o ambasadorach oraz zaletach założenia konta obejrzano w mediach społecznościowych ponad 25 000 razy. Artykuł opisujący akcję pojawił się również na znanym i wysoko ocenianym blogu Metafinanse.

Akcja pokazała tysiącom odbiorców, że banki spółdzielcze oferują korzystne i nowoczesne rozwiązania, niczym nie ustępując bankom komercyjnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kontojakchcesz.pl oraz w mediach społecznościowych.

Image for post
Image for post

Written by

Specjaliści komunikacji w realu i w wirtualu. Kreatywni z wiedzą i bogatym doświadczeniem, otwarci na wyzwania i realizację nowych pomysłów. #projektpr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store