Peki bu kadar düzensizliğin asıl sebebi ne?
Deadline dündü
Ferdi Çıldız
466

birkaç satırda ben eklemek isterim,

  • iş olmayınca çalışanları toplayıp 3 ayda bir ajansa yeni site yaptırmak.
  • ajans sahibinin gereksiz donanıma yatırım yapıp çalışana saçma kurallar koyması (netbook & harddisk yasağı gibi)
  • klavye tuşları eksik 10 senelik bir notebook kullanarak havasız ortamda, köpek havlaması eşliğinde yazılan kodu beğenmeyip ajans sahibinin çalışanı mesai ortasında kovması.

(enüstkat’tan selamlar)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.