Pitch Ettik
Oktay ELİPEK
813

noktası virgülüne aynısı google play ve apple store’da dönüyor. adamlar suyun başını tutmuş, senden ayrı müşteriden ayrı ücret kestiği için fiyatları belli bir seviyede tutmak zorunda kalıyorsun, yüzlerce satış oluyor gaza geliyorsun ama kar nerdeyse yok gibi. hatta ortaya koyduğun efor ve zamanı göz önüne alırsan zarar bile denilebilir.

“uygulamayı yapalımda play’de bir şekilde satılır yeaa” diyoruz, gogıl amcam ilk günlerde baş sıradan verdiği listelemeyi zamanla arkalara atıyor, satışların arkası kesiliyor ve bayrağı dikiyoruz.

özet: iş yapılacaksa bağımsız açık pazarlar tercih edilip gerekirse tefeciyle & banka kredisiyle vs reklama yatırım yapılmalı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.