Cinci oameni au fost răniți în urma unei explozii care s-a produs la o fabrică de hârtie din orașul Montrouge din Franța. Două dintre victime sunt între viaţă şi moarte. 
Citește mai departe…

Like what you read? Give Alina Eremia a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.