Şaman ejderha gücü efsun ve statü rehberleri

En sağlam ve en iyi Metin2 Ejderha gücü Şaman efsunları dizilimi nasıl olmalıdır, Ejderha gücü Şaman item seçimi, statü dağılımı, item +4 taşları ve Ejderha gücü Şaman hakkında püf noktalar kılavuzu. Şaman İçin Savunma Efsunları Ve 1–1 Ws Efsunları: Şaman Savunma Efsunları ( Loncalık İtemler ) Şaman Wslik Efsunlar ( 1–1 İtemler ) ve Statü Dağılımı

Metin2 de kutsamacı şaman olarak da bilinir.Wsler de kritikçi olduğu için yüksek damage hasarlar yaptığı bilinmektedir. Fakat şaman oynuyacaksanız size tavsiye ilk olarak düşünmeniz gereken sağlam wslik bir canavar yaratmak istiyorum olmamalıdır. metin2 şaman, pvp serverler, metin2 pvp serverlerŞamanlar daha çok diğer karakter sınıflarına yardım için vardır. Öyle diğer savaşcı, şura, ninja, lycan gibi karakterler şamana muhtaçtır. Bu muhtaçlık yüzünden yan çar olarak Şaman açan bir çok kişi olmuştur. Kutsamaları ile yanındaki arkadaşlarına muazzam güçler vermektedir. Hele birde lonca olarak savaşıyorsanız, lonca becerileri ile birlikte kutsamacı becerileride gelince tam bir ölüm makinası olur lonca arkadaşlarınız.

Aşağıdaki rehberleri oku:

Metin2 Ejderha gücü Şaman efsunları dizilimi nasıl olmalıdır, Ejderha gücü Şaman item seçimi, statü dağılımı, item +4 taşları ve Ejderha gücü Şaman hakkında püf noktalar kılavuzu.

Şaman İçin Savunma Efsunları Ve 1–1 Ws Efsunları: Şaman Savunma Efsunları ( Loncalık İtemler ) Şaman Wslik Efsunlar ( 1–1 İtemler ) ve Statü Dağılımı

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.