Okçu ninja en yüksek hasar verme efsunları rehberler

En sağlam en iyi okçu ninja efsunları ve statüleri hakkında detaylı bilgiler nelerdir. Okçu ninja nasıl olmalı, Efsunları ve statü dağılımı okçu ninja bilgileri En sağlam okçu ninja efsunları hakkında bilgiler.Metin2 karakter gelişiminde Bıçakcı ninja ve Okçu ninja efsun dizilimleri ve Statü dağılımı. En sağlam ninja : okçu ve bıçakcı için gelişim ve wslik gelişimi Metin2 Okçu Ninja efsun dizilimi nasıl olmalı, Okçu ninja statü gelişimi, Okçu eşyaları +4 taşları ve beceri ve wslik bakımdan gelişimi için en iyi ve yeni Okçu ninja kılavuz rehberi.
Metin2 de uzaktan vuran ve en yüksek damage yani hasarı atabilen bir karakter ile karşınızdayız. Okçu ninja gelişim rehberinde sizlere efsun dağılımı, statü gelişimi, taşlar, 1–1 ve lonca da ws atmak için neler yapmalı gibi bir çok konulara değineceğiz.

Okçu ninja efsun statü gelişim rehberleri konuları

Okçu Ninja Efsunları, Statü, Taşları : Metin2 Okçu Ninja efsun dizilimi nasıl olmalı, Okçu ninja statü gelişimi, Okçu eşyaları +4 taşları ve beceri ve wslik bakımdan gelişimi için en iyi ve yeni Okçu ninja kılavuz rehberi.

Okçu Ninja Efsunları ve Statü dağılımı: Metin2 karakter gelişiminde Bıçakcı ninja ve Okçu ninja efsun dizilimleri ve Statü dağılımı. En sağlam ninja : okçu ve bıçakcı için gelişim ve wslik gelişimi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.