Pvp de bedensel savaşcı efsunları nedir

En sağlam pvp bedensel savaşcı efsunları nelerdir.

Bedensel Savaşçı hakkında detaylı rehber, Metin2 de Bedensel Savaşçı en iyi efsun dizilimi ve statü gelişimi, Taşlar ve diğer sistemler ile Bedensel Savaşçı kılavuzu
Hava kılıcı becerisi ve öfke ile oldukça yüksek saldırı ve hızlı saldırı yapabilmektedir. Bu yüzden metin2 oynayanların çoğu bu karakter sınıfını tercih etmektedir. Bedensel savaşçıların kılıçları bir büyü ile kutsama yeteneğine sahiptir.Öfkeli ve çevik olarak bilinen Bedensel savaşçılar düşmanına yakın durmayı ve göğüs göğüse savaşmayı tercih ederler.Vücut yapılarına bakıldığında çok ağır olarak biline çift el silahları da taşıyabilirler.
Metin2 oynayanların çoğunun tercih ettiği Bedensel Savaşçı savaşcının birebir tam olarak özelliği saldırılarının çok güçlü olmasıdır.

Kaynak konular bedensel savaşcı;

Bedensel Savaşçı Gelişimi Efsun Statü: Bedensel Savaşçı en iyi efsun dizilimi ve statü gelişimi, Taşlar ve diğer sistemler ile Bedensel Savaşçı kılavuzu

Sağlam Bedensel Savaşcı Efsun ve Statü Sağlam Bedensel Savaşcı Efsun ve Statü: Bedensel Savaşcı rehberi, En Sağlam Bedensel Savaşcı Efsun dizilimi ve Sağlam Bedensel Savaşcı statü yapılandırması

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.