Co je Google Optimize a jak ho používat? Část II.

Dnes si řekneme, jak spustit A/B test na webové stránce poté, co jsme na web nainstalovali kód Google optimize, resp. dva kusy kódu(více viz Část I.).

K vytvoření našeho pokusu klikněte na modré tlačítko “Create experiment” a nejprve ho pojmenujte(1) a zadejte URL, kde chcete pokus provést(2). Pokud chcete jako my jednoduchý A/B test stačí pak už jen kliknout na “CREATE” v pravém horním rohu(4).

Nastavování pokusu

Nyní musíme k původní verzi webové stránky vytvořit naši verzi, kterou chceme otestovat. Pro vytvoření naší verze stránky klikneme na “+ NEW VARIANT”, verzi pojmenujeme a vytvoříme kliknutím na “ADD”.

Pro vytvoření naší verze stránky musíme kliknout na “+ NEW VARIANT”

Samotné změny na stránce budeme dělat v editoru, do kterého se dostaneme stisknutím znaku “>” u námi vytvořené verze. V případě, že vstupujete do editoru poprvé, bude nutné naisnatlovat rozšíření do prohlížeče Chrome, bez kterého není editace webových stránek možná.

Stiskem “>” se dostaneme do editoru stránek

V samotném editoru už se fantazii meze nekladou a nemusíte se omezovat WYSIWYG editorem, ale můžete měnit i CSS styly a HTML kód. V našem případě jsme změnili text tlačítek z “DETAIL” na “VÍCE INFO”.

Editor Google Optimize

Po uložení vaší verze stránky se vrátíte zpět do rozhraní Google optimize, kde vyberete cíl testu(1) z naimportovaných cílů z Google Analytics a váš test si krátce popíšete(2). Test nejdříve uložíte tlačítkem “SAVE”(3) a spustíte “START EXPERIMENT”(4).

Nastavení cílu a spuštění

by Dan Cupak

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.