Anyone can publish on Medium per our Policies, but we don’t fact-check every story. For more info about the coronavirus, see cdc.gov.

Jak jsme byli v karanténě

Tak to máme za sebou! První COVID pozitivní kolega v Qestu, 14denní karanténa pro všechny! Jak to celé začalo a co jsme se na tom všem naučili? Začneme od začátku…

Qest
Qest
Aug 31 · 6 min read

autor textu: Linda Hubičková

JEDNOU TO PŘIJÍT MUSELO

Nemáme velké a oddělené kanceláře. Část firmy sedí v openspacu a v jedné uzavíratelné kanceláři. Chodíme společně na obědy, na kafe, do zasedaček na meetingy… a tím, že je nás celkem málo, přicházíme mezi sebou do kontaktu vlastně denně.

V úterý odpoledne jsme se dozvěděli, že náš kolega má pozitivní test na COVID-19. Co to znamená? Celá firma jde do povinné 14denní karantény a na výtěry z nosohltanu.
S infikovaným pak probíhá tzv. trasování osob, kdy hygiena sbírá všechny kontakty na osoby se kterými “Coviďáček” přišel za posledních X dnů do kontaktu. Vy pak čekáte na to, až vám zavolá hygiena, potvrdíte si s nimi poslední kontakt s nakaženým, nadiktujete své osobní údaje a hurá na první stěr do nejbližšího odběrného místa.

Nemáte auto? Nejezděte MHD, pošlou pro vás odběrovou sanitku. No jo, ale ta je natolik vytížená, že může přijet třeba 2–3 dny po kontaktování hygienou… takže si v karanténě posedíte o několik dnů déle.

A tak postupně začalo plošné testování Qestu.


SLACKOVÝ SEMAFOR

Abychom si udrželi přehled, kdo je v jaké fázi, udělali jsme si na Slacku emoji semafor. Na výběr byly možnosti:

Image for post
Image for post

Než abychom psali každému zvlášť, stačilo se podívat do Slacku na tento “semafor”. Všichni ho poctivě trackovali a zároveň jsme si psali humorné zprávy z bojiště (např. našeho CEO poprvé testovali na tenisovém kurtu… na Slovensku), jiné zase testovali rovnou v autě.

Vlevo: CEO Martin píše o stavu testování na Slovensku. Vpravo: Kolegyně Jana na “drive-in” výtěrech.

OSOBNÍ ZKUŠENOST Z ÚVN

Já jsem byla v ÚVN, kam se můžete i předem objednat přes rezervační formulář (sláva digitalizaci). V ÚVN pak mají 3 stanoviště — pro samoplátce, objednané hygienou a pro pacienty před zákrokem. Stačí tedy jít ke správnému stanu, stoupnout si do fronty a čekat, než na vás přijde řada.

Jakmile se dostanete k administrativnímu pracovníkovi, přichází na řadu identifikace. Je fajn, že žádanka na odběr je elektronická. Stačí nahlásit zdravotníkovi rodné číslo a on už si vás dohledá.

Apokalyptický pohled. Ještě chyběli zombíci :-)

Už při čekání ve frontě na odběry jsem fňukala. Nesnáším nemocnice, bojím se zákroků a ještě víc jsem se bála stěrů z nosohltanu. Fuj. Proto už jsem popotahovala u zdravotníka, který mi připravoval papír s anamnézou. ,,Je vám něco?” ,,Není.” ,,Nějaké příznaky?” ,,Nic nemám, mohla bych domů, prosím?” ,,Haha, to nemohla, pardon.” No nic. Snaha byla. Dostala jsem vytištěný papír, zabalenou tyčinku a sedla si na lavici, kde už jsem jen vyčkávala na zavolání.

Když to přišlo, posadila jsem se před pána v obleku a dostala jasné pokyny. Sundat roušku, zaklonit hlavu, dýchat s otevřenou pusou. Tentokrát už jsem se rozbrečela, protože jsem se fakt bála. Zdravotník byl ale ultra milý a ujišťoval mě, že to bude v pohodě.

Nejdřív šla tyčinka do jedné nozdry, pak do druhé. Hotovo, vyřízeno, výsledky do 48 hodin.

Pro mě byl celý zákrok nepříjemný, i když to bylo rychlé. Celý den jsem pak měla kapesník u nosu, protože mi z něj tekla vodička (takový to když nemáte rýmu, ale někde jste prostydli… znáte to, ne?). Každopádně jsem byla ráda, že jsem měla první kolečko z krku. Za 14 dnů mě čekalo tohle martyrium znovu.

Věděli jste, že pokud jste COVID pozitivní a 4 dny před ukončením karantény se cítíte dobře, nemusíte chodit na druhý, karanténu ukončovací test?


KARANTÉNA, ANEB HISTORIE SE OPAKUJE

Jaké to je pracovat z domova, už víme z první vlny. Naskočit na remote režim pro nás tedy nebylo žádné překvapení. Naopak to šlo pěkně hladce.

Hovory z karantény

Product owneři a teamleadeři si určili počet standupů za den, schůzky se zrušily/popřesouvaly, a jelo se. V mezičase jsme aktualizovali naše stavy na Slacku a psali si, jak jsme na tom.

Image for post
Image for post
Výsledky jsme si posílali ve Slackovém vlákně

Ve vedení firmy jsme ale začali řešit, jak předejít další karanténě. Budeme navždy pracovat z domova? Ne, nechceme. Chceme se vídat? Ano, ale asi na nějakou dobu nemůžeme všichni. Můžeme nechat celé týmy pohromadě? Můžeme, ale jde o riziko. Riziko, že se nakazí celý tým a rozhází nám to fungování.

Vymysleli jsme tedy “3směnný provoz”. Firmu jsme rozdělili na 3 týmy. A, B, C. Každá skupina má kolem 11 lidí.

Každý tým má vyhrazený den v kanceláři, tzn. skupina A je v pondělí, B v úterý, C ve středu, A ve čtvrtek… a takhle se střídáme.


Zavedli jsme firemní opatření, která všichni dodržujeme. Nejstěžejnější body z těchto pravidel jsou:

  • Kdokoli se zúčastní akce, kde je 50+ lidí, má automaticky 7denní homeoffice (jde primárně o akce/velké párty, kde je člověk zavřený několik hodin a potí se tam s dalšími jedinci. Něco jiného je, když člověk cestuje vlakem, jde do divadla… prostě používáme “selský rozum”.)
  • Pokud jde partner/ka, manželka, osoba blízká na testy, zůstane na HO než budou výsledky.
  • Přijede-li člověk ze zahraničí, z rizikové krajiny, platí pro něj karanténa 14 dnů.

Nikoho nehlídáme, zda nám říká pravdu. Každý je zodpovědný za svá rozhodnutí a my víme, že nikomu z Qestu za zadkem stát nemusíme.

V tomto režimu jedeme už skoro 2 týdny a za tu dobu vidíme, v čem to je přínosné a co nám hapruje. Protože jsme firma agilní a rychlé změny nám nedělají problém, přemýšlíme už nad novou variantou “směnného provozu”.


JAK NÁM JDE PRÁCE Z DOMOVA TENTOKRÁT?

Jde to dobře. Ale upřímně — jsme komunitní firma. Všichni se známe, jsme na sebe zvyklí a troufám si říct, že se rádi vídáme.

Ne všichni mají doma ideální podmínky k práci takže bylo jasné, že někteří se návratu do kanceláře nemohou dočkat. Jiným zase homeoffice vyhovuje a libují si v něm, takže se zpět nehrnou.

V obou karanténních týdnech jsme si s některými pravidelně dávali on-line kafe, kecali jsme přes Google Meet pokud byla dlouhá chvíle (třeba o víkendu) a firemní meetingy probíhaly přes kameru.

Tip na článek: Chytrá karanténa v praxi

CO SI Z TOHO ODNÁŠÍME

Jde o zkušenost, kterou v následujících měsících oceníme. Řekla bych, že nás už nemůže (skoro) nic zaskočit.

Hledáme nové kanceláře a celá tahle nevyžádaná karanténa nás zase posunula jiným směrem. Změnilo nám to pohled na naše potřeby (třeba jak velké kanceláře doopravdy potřebujeme?) a jak chceme do budoucna fungovat. Křišťálovou kouli nemáme… uvidíme, co nám přinesou další měsíce a obzvláště obávané období respiračních onemocnění.


QEST vs. COVID — 0:2

Až na dva lidi, jsme všichni negativní. Kolega, kterému vyšel pozitivní druhý test, byl po celou dobu v karanténě takže nikoho z nás nenakazil. Jen už je skoro měsíc doma. Je v pořádku, bez příznaků nemoci.

Tiše doufám, že další karantény nebudeme podstupovat. Nařízení, která stát ukládá, jsou v některých případech nelogická. A nemluvím o tom, že na webu od MZČR o COVID-19 jsou téměř půl roku zastaralé informace.

Image for post
Image for post
Je libo vědět něco o koronaviru? Nebo třeba o hradech a zámcích?

S oblibou říkám, že všechno je to o lidech. Tak doufám, že kdyby něco, že narazíme zase na ty správné a ochotné lidi. Tím bych ráda poděkovala slečně z hygieny, která nás objednávala na odběry, trpělivému zdravotnickému personálu a hlavně Qesťákům, kteří neztráceli hlavu a zůstali pozitivní. Teda, negativní. Skoro všichni :-)

autor fotek: Lin, Jana

Qest

Written by

Qest

We are developers — testers — Qest. Providing complete solutions for your challenges.

Qest

Written by

Qest

We are developers — testers — Qest. Providing complete solutions for your challenges.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store