Teambuilding a.k.a. Qestbuilding květen 2018

Qest
Qest
Jun 14, 2018 · 4 min read
Qest

Příprava

Už je tak nějak tradicí, že 2x do roka jezdíme na firemní teambuilding na Šumavu, ale tentokrát jsme chtěli, aby to bylo trochu jiné. Trochu výjimečné, aktivnější a zábavné.

Tak jsme s Honzou, Radimem a Tadeášem začali vymýšlet trochu jiný program.

Začali jsme tím, že jsme se tak trochu inspirovali dětskými tábory. Vzhledem k tomu, že se stále rozšiřujeme a tým je čím dál tím víc různorodý, tak jsme se trochu báli reakcí. Prostě, že nám to někteří „zhejtí“. Naším cílem ale bylo víc propojit jednotlivé kolegy napříč firmou. Vytvořili jsme tedy malé týmy, jejichž úkolem bylo samozřejmě vyhrát celoteambuildingovku, ale také se vzájemně víc poznat a spolupracovat v rámci vzniklého týmu. No a hlavně si to taky pořádně užít, že jo 😊

Připravili jsme to tak, že týmy se pro účely teambuildingu staly družinami s vlastním rodovým jménem a vlajkou. Pozor, hrálo se o hodně! O nic méně než o záchranu princezny.

Chtěli jsme, aby teambuilding začal už cestou na Šumavu, protože i autem to nějakou dobu zabere, a tak je škoda toho času nevyužít. Vytvořili jsme krátkou jednoduchou hru pomocí aplikace pro geolokační hry Huntergames, která měla naše týmy dovést až k cíli. Tedy na místo činu, do penzionu Sněžná ve Volarech.

Jak jsme si hráli aneb Huntergames v akci

A jaké to bylo?

Pátek

Příprava družin aneb makáme na vlajkách
Decentní prezentace družinových vlajek

Když jsme dorazili na místo činu, tak nás trochu trápil déšť a sportovní aktivitu, kterou jsme si s organizačním nebo chcete-li, a my chceme, kreativním týmem připravili, jsme nemohli naplno rozjet, ale programu to na kráse neubralo. Stále bylo s kým a čím se bavit.

Na večerní zábavu jsme se potřebovali trochu posilnit, aby nás kolegové nelinčovali a mělo to správné grády. Připravili jsme si totiž 2 možná lehce kontroverzní hry. Jednou z nich bylo večerní karaoke. Někteří se toho báli, ale nakonec to mělo velký úspěch a některá vystoupení nám skoro vyrazila dech.

Cestou necestou — Hrad Zvíkov a družiny na výpravě

Sobota

Když se všichni probrali z náročného pátečního dne a večera, tak jsme opět zformovali družiny a dali si lehké sportovní klání ve formě pétanque.

A po obědě přišla velká hra, jak jsme jí v naší organizátorské crew nazvali. Ta byla možná malinko zákeřná. Družiny musely táhnout do boje o princeznu. Na první část hry jme opět využili skvělou apku Huntergames, pomocí které jsme týmy směřovali ke hledání munice. Tu bylo důležité najít pro druhou část hry. Munice byla rozmístěna tak, aby její hledání bylo zároveň pěknou procházkou. V druhé části hry konečně došlo k boji. Popisovat pravidla nebudu, protože bychom tu byli do zítra a stejně by to nebylo jasné. Ale šlo o to ukrást co nejvíce vlajek ostatním družinám. Pomocnou zbraní, tedy námi připravenou municí, byly rohlíky. Ale nebyly to ledajaké rohlíky. Tato super munice byla opatřena vybranými chuťovkami. Ale nebojte, jíst je nemuseli, ale mohli a někteří jedli.

Rohlíkovaná a boj o vlajky

Bylo třeba si někdy taky popovídat trochu vážně a využít toho, že jsme se sešli v hojnějším počtu. A tak po večeři přišel čas na prezentaci všeho, co se povedlo i nepovedlo a jaké jsou naše další plány, které představil náš CTO.

Vyhlášení

Pak jsme si vzali slovo a mikrofon my, tedy kreativní tým. Přišel totiž čas na vyhlášení všech klání a záchranu princezny. Cítili jsme ale, že je třeba poděkovat všem. Protože všichni do toho dali maximum a my z toho měli velkou radost! Tak jsem si pro každého člena výpravy připravili zvláštní ocenění v podobě diplomu.

Diplom pro Radka — největší budoucnost dýdžejingu

Celkové výsledky byly vyrovnané, a tak bylo velmi zajímavé sledovat napjaté družiny. Celkovým vítězem a zároveň zachráncem princezny se stala družina Laphroaig. Jmenovitě Milan, David a Filip. Nutno podotknout, že svým výkonem z pátečního dne jim značnou měrou pomohl také Kuba, který se však dalších klání nemohl ze studijních důvodu zúčastnit.

Celkově nás překvapilo, s jakým zápalem všichni do her šli. Hádali se o body, s druhými o porušování pravidel a bojovali. Tímto blogem bychom tedy chtěli ještě jednou poděkovat všem kolegům. Snad si to užili stejně jako my 😊

Neplecha ukončena

Za kreativní tým Qestu

Martina

Tým Cires — Tomáš, Ondra, Zdeněk a Nikča
Tým Laphroaig — David, Filip, Milan
Tým Sledge Hammer — Honza, Martin, Viktor
Tým LURORA I. von Wallern — Roman, Lukáš, Radek
Kreativní tým — Martina, Tadeáš, Radim, JK

Qest

Written by

Qest

We’re a digital agency specialising in building and designing the best mobile and web apps — based in Prague.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade