,,U sportu nejde jen o výsledek, zajímavější jsou příběhy,” říká Antonín Parma a přináší nový pohled na sportovní zpravodajství

Qest
Qest
Aug 25 · 6 min read

Mnohaleté zkušenosti ze světa reklamy a rychlého výsledkového zpravodajství přenesl Antonín Parma do projektu Sportlito, které založil s Tomášem Ledbou a IT firmou Qest. “Sportlito přináší fanouškům krátké příběhy aktualizované v reálném čase, které pomáhají zůstat v obraze i ve chvíli, kdy zápas nemůžete a nebo nechcete sledovat minutu po minutě,” vysvětluje Parma a chce tímto netradičním přístupem oslovit především mladší publikum.

Autor rozhovoru a fotek: Linda Hubičková

Image for post
Image for post
Antonín Parma, zakladatel služby Sportlito

Téměř 5 let jsi spojoval svou kariéru se společností Livesport. Předtím jsi se 15 let pohyboval v oblasti marketingu a reklamy. Jak vznikl nápad udělat Sportlito?

Livesport je se svými 90 mil. uživateli dnes světová jednička v rychlém výsledkovém zpravodajství. Měl jsem tam na starosti oblast inovací a budování globální značky FlashScore.com. Předtím jsem byl spolumajitelem reklamní agentury Nydrle, toho času největší české nezávislé agentury, která je dnes již pod hlavičkou Kindred v rámci mezinárodní reklamní sítě Publicis.

Image for post
Image for post

Různé služby rychlého sportovního zpravodajství, jakou je Livesport, dnes dokáží prakticky okamžitě přinést informaci o tom jak se proměnil stav zápasu a všechny myslitelné statistiky k tomu. Jenže postupem času mi došlo, že fanoušci nesledují sport kvůli výsledkům a statistikám. Sledují ho kvůli příběhům a emocím které mohou prožívat společně se sportovci a ostatními fanoušky. Chtějí se především bavit. A jestli svět reklamy něco opravdu umí, tak je to právě schopnost vyprávět krátké příběhy a předávat silné emoce v poutavé a atraktivní podobě.

Od toho byl jen pomyslný krůček tyto principy a zkušenosti propojit v projektu Sportlita.

Sportovní zpravodajství a různé streamovací platformy nabízí možnost sledovat téměř odkudkoli jakoukoliv sportovní soutěž. V čem je Sportlito jiné, než ostatní sportovní zpravodajství?

Sportlito dokáže instantně zprostředkovat krátké příběhy zachycující nejzajímavější okamžiky každého zápasu prostřednictvím fotografií, a do budoucna i krátkých videí. Tyto příběhy jsou automatizovaně tvořené pomocí námi vyvíjeného algoritmu každému fanouškovi na míru, přizpůsobené pro obrazovky telefonů a aktualizované v reálném čase.

Díky tomu příběh zápasu nemusí být jen jeden, ale mnoho různých. A je pouze na fanouškovi který z nich ho zajímá a který chce sledovat.

Umíme tak vyprávět příběh třeba Barcelony v zápase Barcelony proti Madridu, ale zrovna tak již brzy budeme umět vyprávět i samotný příběh Messiho nebo jiného hráče ve stejném zápase. Je to něco, co dodnes nebylo prakticky možné.

Dokázal bys popsat jak se proměnilo sportovní zpravodajství během posledních let? Co se nejvíc změnilo?

Image for post
Image for post

Změnilo se toho hodně, jen ne všichni si to zatím dostatečně plně uvědomili. Dnes žijeme ve světě kde informace a zábava jsou všudypřítomné. Naše pozornost je roztříštěna do krátkých okamžiků během celého dne které trávíme po většinou s mobilními telefony. Stáváme se více náročnější v tom čemu, kdy a jak věnujeme naši pozornost.

A platí to především u mladší generace která dobu bez smartphonů nezažila a ani si nedokáže představit.

Co si většina sportovních médií neuvědomuje je skutečnost, že to s kým zápolí o pozornost fanoušků nejsou další sportovní média. Ale ostatní formy dnes dostupné zábavy — jakou jsou Facebook, Instagram, Snapchat a další. Sportovní média, a v podstatě i tradiční média obecně, dnes nedokáží být natolik atraktivní a poutavá, aby jim dokázala dostatečně efektivně konkurovat. Proto dnes stále více mladých fanoušků hledá tento obsah na sociálních sítích kde je však velmi fragmentovaný a často zcela vytržený z kontextu celého příběhu.

Kdo je cílová skupina Sportlita? Mohl bys popsat “typického” uživatele?

Sportlitem chceme oslovit především mladé sportovní fanoušky kteří dnes konzumují obsah po většinou prostřednictvím Stories na sociálních sítích. Jsou to běžní fanoušci kteří sledují více různých týmů a sportovců. Chtějí být neustále v obraze o tom, co se děje a chtějí mít i kompletní kontrolu nad tím kdy a jak tento obsah konzumovat a jak s ním pak dále nakládat.

Pro tyto fanoušky připravujeme mobilní aplikaci. I když veškerý obsah ze Sportlita bude jednoduše sdílitelný a naše příběhy budou moci konzumovat i jinde, aplikace jim nabídne právě možnost získávat příběhy přímo jim na míru.

Věříme však, že i pro samotné sportovní kluby nebo sportovce může být Sportlito do budoucna zajímavé. Naše řešení jim může velmi výrazně zjednodušit i urychlit tvorbu obsahu během živých událostí. Umožní jim i tyto příběhy přinést z dnes prakticky výhradně sociálních sítí na jejich weby nebo do jejich aplikací.

Image for post
Image for post
Antonín Parma, Radek Alenka a Tomáš Ledba s vývojovým týmem Qestu

Jako technologického partnera sis vybral firmu Qest, která ve Sportlitu získala i podíl. Jak k tomu došlo?

Tak jak to už bývá, úplně náhodou. První koncepci Sportlita jsme dávali dohromady s mým parťákem — produktovým designerem Tomášem Ledbou. Hledali jsme pak technologického partnera který by měl dostatek zkušeností a pomohl vytvořit funkční prototyp. Jeden náš společný známý nás propojil s Radkem Alenkou, CSO Qestu. Čím víc jsme se pak o Sportlitu spolu bavili, tím více nám dávalo smysl spojit síly dohromady. A tak se nakonec stalo že se Qest stal třetím společníkem.

Co je za tebe největší technická challenge projektu?

Technologických výzev vnímám hned několik, i protože děláme na něčem, co ještě nikdo před námi nedělal.

V první řadě v rozpoznání toho, co jsou ty nejzajímavější momenty zápasu. Pro každého fanouška to může být něco zcela jiného.

Vytvořit k nim automatizovaně z dostupných dat takový titulek který reflektuje úhel pohledu a daný moment zasadí do kontextu celého zápasu nebo soutěže.

Dále automatizovaně vybrat ten nejvhodnější a nejvýstižnější záběr, a vytvoření takové ořezu aby plně využil obrazovky telefonu.

A to celé co nejrychleji doručit fanouškovi poutavou formou tak, aby si daný moment mohl okamžitě vychutnat jako kdyby byl přímo na hřišti.

Image for post
Image for post

Mohl bys shrnout svoji vizi, kterou máte u Sportlita?

Nechceme zůstat jenom u fotbalu, ale máme v plánu i další sporty — stále populárnější esporty, basketbal a další. Chceme učinit sledování sportu poutavější. Chceme aby díky Sportlitu žádný důležitý moment fanouškovi už neutekl a mohl jej prožít tak, jako kdyby byl jeho svědkem přímo na hřišti. A chceme aby vše podstatné se dozvěděl už jedním letmým pohledem.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Foto zleva: Radek Alenka (CSO Qest), Antonín Parma, Tomáš Ledba

A také věříme, že důvod proč tradiční sporty dnes zažívají odliv zájmu mladých fanoušků není proto, že by nedokázali nabídnout atraktivní a zajímavé momenty, ale především proto že tyto momenty nejsou zprostředkované v dostatečně poutavé podobě.

Pryč od sportu… co děláš ve svém volném čase když nepracuješ?

Snažím se sportovat :-) Hodně jezdím na kole, běhám a v zimě lyžuji. A k tomu samému se snažím vést i své děti. Na vrcholové úrovni jsem běhal na lyžích a na dráze dělal atletiku. Chodil jsem na sportovní gympl v Jilemnici a byl pak i rok ve středisku armádního vrcholového sportu na Dukle v Liberci a Harrachově, takže sportem jsem tak nějak poznamenaný už od malička.

Myslím si ale, že ten kdo to nezažil a neprošel si něčím takovým, ten nepochopí. Je to o vůli, vytrvalosti, i o tom, že vás nějaká ta krize nerozhodí, protože moc dobře víte, že během závodu jich může přijít klidně i několik a je to jenom o tom jak se s tím dokážete vypořádat. Protože si tím prochází i všichni soupeři okolo.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Animace a grafika: Sportlito

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade