Hexagony s aktivitami

Tak na tomhle s mojí Verunkou makáme už čtyři týdny. Activity Board pro naší Štěpánku.

O co jde?

Děcka jak rostou tak od roku začnou napodobovat rodiče a chtějí dělat a zkoušet aktivity, které vidí u rodičů. A nejen to, ale jsou i zkušenější a dovedou více věcí. Například odemykání zámků, šroubování víček na PET láhvi, cokoli co lze naskládat na sebe a zase rozložit, mačkat tlačítka a vypínače, telefonovat, pít z hrníčku a je toho mnohem více.

Na vzrůstající zvědavost a dovednost dětí se často odpovídá koupí či vlastní tvorbou tzv. aktivity boardu, mrkněte


 1. Letecké práce – část první – příprava
 2. Letecké práce – část druhá – zkoušky

Od podání žádosti o provedení evidence pilota UA a o vydání povolení k létání UA uplynulo více jak půl roku a teprve dnes tj. 12.01.2018 mám v ruce Povolení k létání letadla bez pilota. Nutno podotknout, že práce ÚCL trvá velmi dlouho, takže pokud také plánujete získat povolení k létání nebo dokonce letecké práce — začněte co nejdříve a na nic nečekejte. Celý proces se táhne několik měsíců.

Po dvou měsících čekání jsem několikrát telefonoval a doptával se, kdy budou zkoušky. Problém je v tom, že…


Létání s drony je mým asi tím nej koníčkem a drží mě to skoro tři roky. Stejně tak delší dobu natáčím amatérské snímky ( od IT přednášek po krátkometrážní snímky ). Stále se znažím zlepšovat a tak jsem od Handycam přešel přes kamery od Nikonu pak Canonu D80 až k Panasonic GH5. Stejně tak jsem vystřídal pár dronů — od nepoužitelného Parrotu po řadu DJI Phantom. Pro létání s drony je potřeba velkého množství ohleduplnosti k lidem a k jejich majetku + je potřeba znát, jak se ve společném vzdušném prostoru pohybovat.

Když se začneme zajímat o drony a létání…


V Lednu jsem povídal na GDG Jihlava a dnes na GDG Spaghetti Code Liberec na téma “Já a automatizace”. Cílem bylo předat poznatky, technologie a osobní zkušenosti v oblasti automatizace testů webových aplikací.

Slidy: http://rdpanek.cz/presentations/jaAAutomatizace/index.html

Odkazy

 • Selenium Browser automation.
 • facebook / php-webdriver A php client for webdriver.
 • Webdriver.io Selenium 2.0 bindings for NodeJS.
 • Selenium Builder An open source tool for easily writing automated Selenium scripts and running those cross-browser in the cloud.
 • CasperJS is a navigation scripting & testing utility for PhantomJS and SlimerJS written in Javascript.
 • PhantomJS is a headless WebKit scriptable with a JavaScript API.
 • SlimerJS A scriptable browser…


 • BDD vychází z TDD ( DTDD & ATDD )
 • Dříve bylo BDD chápáno jako TDD se změnou ve slovníku (Test vs. Behavior), ale postupem času se BDD vyvinulo ve věťší celek — v metodiku, která posbírala osvěďčené p̌řístupy z ̌řady daľších metodik ̌či technik a poskládala je do rámce, kterým se mohou softwarové projekty ̌řídit.

Společný jazyk (DSL)

Jelikož jsou testy imlementovány z pohledu několika osob, je nutné najít společnou řeč. Takovou, kterou rozumí všechny zainteresované osoby. BDD přináší jazyk, kterým rozumí jak zákazník, tester tak i programátor

Definice

Behaviour Driven Development spočívá v implementaci aplikace pomocí popisu jejího chování z pohledu zainteresovaných osob.


 • Behat je open-source Behavior-Driven Development framework pro PHP5.3 a PHP5.4
 • BDD = chováním řízený vývoj
 • Každá funkce je zachycena jako příběh, který definuje rozsah funkcí spolu se svými kritériemi přijatelnosti
 • BDD = je způsob, jak zapsat požadavek tak, že obchoďáci, analitici, vývojáři i testeři stejně pochopí rozsah práce. To je Story.
 • Story = popis požadavku s jeho užitím, kritérii a i kritérii pro selhání

Vyprávění příběhu

zahrnuje rozhovor několika lidí v týmu

 • Obchodní analytik mluví o funkci nebo požadavku a pomáhá vytvořit příběh.
 • Tester pomáhá definovat rozsah příběhu, ve formě definice kritérií přijatelnosti.
 • Vývojář poskytne přibližný odhad množství práce zapojené do příběhu…

Radim Daniel Pánek

Less code more tests | Software Engineer in Test & Performance Tester | Skoleni automatizace testovani http://www.rdpanek.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store