28.1.2015

วันนี้ค่ะ… ได้ลองเล่นเกมป่วยดาบ

หรือเอาจริงๆชื่อมันคือ Touken Ranbu วิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมาก… แต่ดีดาบ เอาดาบไปตีทัพอื่น เก็บของนู่นนี่ แล้วก็มาตีดาบ ถ้าดาบป่วยก้เอาดาบไปรักษา แค่นั้น…

แต่… แม่งมีอะไรมากกว่านั้น

แต่กุไม่รู้ไง

ด้วยความไม่รู้ จึงตีได้แต่ดาบสั้น
ด้วยความไม่รู้ จึงไม่ได้เอาดาบสั้นนั้นไปอัพเกรด
ด้วยความไม่รู้ ทรัพกุหายเกลี้ยงเลยค่ะ

โคตรป่วยเบอ

จบข่าว

Like what you read? Give RinKu’s Diary a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.