Vergeet ik te melden waarom PWA websummit een goed voorbeeld was.
Astrid Karsten
21

Ik was ook bij de PWA summit en heb Googlers (Paul Irish, Alex Russell, etc) gevraagd waarom de verhouding zo scheef was ten opzichte van hoe goed ze het een aantal weken daarvoor bij Google IO hadden gedaan. Dat merkten zij ook op, maar ze begrepen het niet helemaal (want: Amerikanen, Engelsen, waar de verhouding anders is). Zelfs in een situatie waarin ze positieve discriminatie toepassen is het niet gelukt boven de ~10% te komen. Dat zegt veel over de omgeving waarin die conferentie plaatsvond: Nederland. In Nederland is de verhouding vrouwen op mannen in wetenschap en tech slechter dan in bijna alle andere landen in de wereld. En dat zie je ook terug op conferenties. Hopelijk kunnen wij bijdragen aan het fixen van dat probleem door onze initiatieven, maar ook door meer Q’ers uit die groepen te hebben.

Ik ben ook voor positieve discriminatie in situaties als conferenties. Wat Google ook erg goed doet is die vrouwen dan elkaar van tevoren laten leren kennen bij de “Women TechMakers” meetup, zodat je op zo’n grote conferentie toch even wat bekende gezichten terugziet. Genoeg goede ideeën, nu wij nog.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.