Twee dingen:
Alper Çuğun
31

Thanks, Alper.

Het is ook niet erg dat Melanie, jij, en anderen boos zijn. En we begrijpen bij Q waarom je hier boos over kunt zijn. We begrijpen ook waarom iemand zo zou reageren. Ik ben diep van binnen ook best wel boos over dit onderwerp, en dat zeg ik niet zomaar, want - net als jij - ben ik iemand van niet-Nederlandse ethniciteit (“allochtoon”) die in Nederland is opgegroeid en heb ik zelf genoeg meegemaakt om te begrijpen hoe belangrijk “diversiteit” (en inclusiviteit) is.

Maar dat betekent niet dat de toon van het gesprek niet constructief hoeft te blijven. Ik ben trouwens wel blij dat Melanie’s tweede reactie er nog bij is gekomen, want daar zitten veel goede ideeën in waar we echt iets mee kunnen. Veel handiger dan een rant tegen de wereld. De wereld is niet zo tof op dit gebied, maar laten we dat dan samen fixen in plaats van tegen elkaar zeggen dat het stom is.

Ik ben het met je eens dat we moeten afkijken bij andere bedrijven die dit eerder gedaan hebben. Heb je tips?

Tegelijkertijd denk ik dat we zelf veel te bieden hebben op dit gebied binnen Nederland (we zijn een beetje eigenwijs, en dat is oké!). Dat geloof ik echt. Dat moeten we nog bewijzen, dat begrijp ik ook. Dus hopelijk gaan we daar komen. Dit is nog maar het begin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.