“Laatst hoorde ik iets bij Q dat hiermee te maken heeft, namelijk dat als we echt meer gelijkheid…
Felienne Hermans
31

Thanks Felienne, nuttige links! Ik heb overigens maandenlang gewerkt aan een onwijs lang document met allerlei stats, links, artikelen (zowel wetenschappelijke als blogposts) en talks en wil dat langzaam gaan delen via deze publicatie. Dus ik snap heel goed dat de data er is, en dat dat het belangrijk is om dat mee te nemen. Dat gaan we ook doen. Tegelijkertijd vinden we het bij Q altijd enorm belangrijk om ook zelf te begrijpen waarvoor we iets willen doen op een menselijk niveau. Vaak heeft dat meer met gevoel dan met data te maken.

Wat ik trouwens niet heel goed heb kunnen vinden is data over Nederland. Heb jij dat wel?

Like what you read? Give Rahul a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.