Rai Su

Rai Su

“Kai ugnis pamilsta vandenį, pasaulis ima suktis kitaip.” Elif Shafak