Na pomedzí 1. (služba vs. repozitár)
Adam Štipák
11

To je active record alebo repository pattern alebo ani jedno? Nejako sa mi to cele nepozdava, teraz sa mi najviac pozdava rich domain model a repository pattern… tento priklad mi pride ako mackopes, ma to aj ‘domenovu logiku’ (updateEmailById) aj CRUD logiku a este sa do toho pletu commandy a rozhodovanie podla commandov … trosku silna kava na single responsibility. Tiez nerozumiem preco to je cele pod namespaceom Models, ale tak asi iba zo zvyku. Iba sa to snazim pochopit, netrollujem :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.