PERSBERICHT: Nederlander koestert foto’s tijdens feestdagen

Nederlander koestert foto’s tijdens feestdagen

Nijmegen, 09–12–2015: Met de feestdagen voor de deur maken Nederlanders massaal weer fotocadeaus, zoals fotoboeken. Opvallend is dat 73% van alle Nederlanders die in het vierde kwartaal een fotoboek maakt, het als cadeau wil geven voor onder de kerstboom. Uit een analyse door de kunstmatige intelligentie van ReSnap blijkt dat een vakantie fotoboek verreweg het populairste onderwerp is om onder de boom te leggen. Dit ondanks dat de laatste vakantie voor de meeste mensen een paar maanden geleden is. De belangrijkste reden hiervoor is dat 46% van alle Nederlanders vindt dat het opmaken van een fotoboek met de juiste foto’s te veel tijd kost en daarom vaak uitstelt. De doorslaggevende reden om nu toch een fotoboek te maken blijkt te zijn dat het een leuk cadeau is, zowel voor de gever als de ontvanger. Daarom wordt de tijd er dit kwartaal toch ingestoken. Het blijkt dat de naderende feestdagen ook het moment zijn dat Nederlanders weer hun oude fotoboeken uit te kast nemen om ze te bekijken.

Fotoboek maken kost te veel tijd

Om fotoboek irritaties nader te definiëren deed www.resnap.com onderzoek onder 1.016 Nederlanders en kwam zij met opmerkelijke inzichten. Meer dan drie vierde van alle Nederlanders, vindt het maken van een fotoboek in meer of mindere mate een ‘gedoe’.

34% van alle Nederlanders vindt het maken van een selectie van foto’s een moeilijke en minder leuke klus. 46% van alle Nederlanders vindt dat het opmaken van een fotoboek met de juiste foto’s te veel tijd kost. Een reden hiervan is dat fotoboek software niet gebruiksvriendelijk is en daarmee te veel vrije tijd kost.

Onder de respondenten blijkt dat foto’s vaak meer waarde hebben dan men in eerste instantie denkt. 92% van alle Nederlanders zou balen als alle foto’s verloren zouden gaan. Bij de vraag welke foto’s zij het meest waardevol vinden, blijkt dat mannen en vrouwen vrijwel dezelfde emotionele waarde bij een foto hebben. Als belangrijkste categorieën foto’s noemen mensen: kinderen/familie (74%), vakantie (44%) en foto’s met vrienden (33%) .

Nederland fotoboekland!

Nederland is binnen Europa het fotoboekland bij uitstek. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders per jaar gezamenlijk zo’n 3 miljoen fotoboeken bestellen. De fotoboekdichtheid is daarmee in Nederland hoger dan in andere landen binnen de EU. Duitsland is absoluut gezien met meer dan 8 miljoen fotoboekverkopen per jaar de touwtrekker. Het gros van de fotoboekbedrijven haalt ongeveer 70% tot 80% van hun jaaromzet in het vierde kwartaal van het jaar.

Hoe werkt ReSnap?

ReSnap is een innovatieve online fotoboek tool die in enkele minuten een fotoalbum samenstelt en klaarzet voor een gebruiker. Hiermee lost ReSnap het probleem in de fotoboekenmarkt op. ReSnap tracht via kunstmatige intelligentie een selectie van foto’s te maken, waarbij zoveel mogelijk het menselijk brein wordt nagebootst. Het systeem scant de foto’s die zijn geüpload op onder andere kwaliteit, dubbelingen en kijkt specifiek naar objecten op de foto’s en trekt daar conclusies uit.

EINDE PERSBERICHT:

Noot voor redactie
Het verzoek is om ReSnap (wwww.resnap.com) als bron te vermelden bij publicatie.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ReSnap’s story.