Roku Streaming Stick ve Türkiye’de kullanımı
Serkan Mutlu
66

Serkan bey selamlar,

Roku ile ilgili en kapsamlı anlaşılan bu detayda birtek siz vermişsiniz. Öncelikle teşekkürler. Benim bazı sorularım olacaktı ve aramalarda sizin bu yazınız öncelikli çıktığı için diğer okurların da faydalanacağını düşünüyorum.

  • Roku ile NAS (Network attached storage) cihazından media stream edebiliyor muyuz? (ie: Qnap)
  • Hard disk’ten okunan media’larda altyazı desteği var mı?
  • Var ise farklı Unicode’ları destekliyormu? (ie: Türkçe altyazı destekliyor mu?)
  • Bu zaman içerisinde sizin yukarıdaki VPN çözümünüzden başka farklı değişikler yayınlandı mı?
  • Roku 4 ile ilgili bilginiz var mı? Tavsiye edermisiniz?

Teşekkürler,

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.