Dessa tankar finns där absolut, är inte superinsatt i mindfulness, ibland känns det jag mött lite v…
elsander.nu
2

Det är väl lite som att vi betraktar “meditation” som något österländskt och antingen flummigt, eller förknippat med andra religioner. I protestantismen har det inte varit gott om meditation — andliga övningar och Luther går väl inte så väg ihop — men i katolsk och ortodox finns en hel del.

Jag har någon gång sagt att det är madame Blavatskys fel. Just idag kanske jag snarare skulle säga att det är the Beatles fel, de som åkte iväg till Maharishis ashram för att lära sig meditera. Iofs hade nog inte Maharishi blivit det fenomen han blev utan Mme Blavatsky, så kanske jag borde fortsätta skylla huvudsakligen på henne (även om det så vanligt är så att även om en person kanaliserar tidens strömningar, beror det inte i första hand på personen. Om inte hon gjort det, så hade någon annan).

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rebella undrar’s story.