Kristus som unik och slutgiltig sanning
Pär Parbring
1

Han är rimligen ingen såndär evangelikal-anglikan. Kan du placera CoE äb em Rowan Williams i någon anglikansk tradition? eller i någon mer allmän, tvär-samfundlig teologisk dito?

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rebella undrar’s story.