Med megafon på konstgalleri 📢
elsander.nu
22

Människor som är på jakt går aldrig att resonera med.

Just bland (ny)ateisterna finns ovanligt många jägare.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Rebella undrar’s story.